"Eğer büyük günahlardan kaçınırsanız, küçük günahlarınızı örteriz …" ayetini açıklar mısınız?

Tarih: 30.07.2009 - 00:00 | Güncelleme:

Soru Detayı

- Büyük ve küçük günah deyimi ne demektir?
"Eğer size yasaklanan büyük günahlardan kaçınırsanız, sizin küçük günahlarınızı örteriz ve …" (Nisa, 4/31)
- Bu ayeti açıklar mısınız? 

Cevap

Değerli kardeşimiz,

Nisa suresi, ayet 31:

"Eğer size ya­saklanan büyük günahlardan kaçınırsanız, sizin küçük günahlarınızı örteriz ve sizi değerli bir yere koyarız."

Ayetin Tefsiri:

Dinin yasakladığı ve işleyenin ceza göreceğini bildirdiği davranışlara günah (Arapça'da "ism") denilmektedir. Günahlar büyük (kebâir) ve küçük (sağâir) olmak üzere ikiye ayrılmaktadır. Küçük günahlar için Kur'ân-ı Kerîm'de lemem, büyük günahlar için ise fahişe ve bunun çoğulu olan fevâhiş kelimeleri de kullanılmaktadır. (Necm 53/32) Bu bağlamda seyyiât (tekili seyyie) kelimesinin de "küçük günah" anlamında kullanıldığı görülmektedir. (Seyyie hakkında bilgi için bk. En'âm 6/160)

Büyük günahların tanımı ve sayısı konusunda farklı ifadeler vardır. Tanımlan arasından, bir fikir vermek üzere şunlar zikredilebilir:

a) Nisa Sûresi'nin başından buraya kadar sayılan günahlardır.

b) Karşılığında ateş, azap ve lanet zikredilen günahlardır.

c) Kur'ân-ı Kerîm'de yasaklanan davranışlardır.

d) Kişinin dini önemsemediğini, dindarlığının zayıf olduğunu gösteren günahlardır.

Bir kısmı hadislerde sıralanmış olan büyük günahlar listesinde de şunlar vardır:

- Allah'a ortak koşmak,
- Adam öldürmek,
- İffetli kadınlara iftira atmak,
- Yetim malı yemek,
- Savaştan kaçmak,
- Dinini yaşayabilmek için hicret ettikten sonra -şartlar değişmediği halde- tekrar eski yurduna dönmek,
- Büyü (sihir) yapmak,
- Mescid-i Haram'da günah işlemek,
- Ana-baba hakkına riayet etmemek,
- Yalancı şahitlik yapmak,
- Faiz yemek... (Buhârî, "Edeb", 6, "Eymân", 16...; Müslim, "îmân", 143444)

Günahların büyük ve küçük olanlarının dünya ve âhiret hayatını ilgilendiren farklı hüküm ve etkileri vardır. Büyük günah işleyenler Ehl-i sünnete göre dinden çıkmazlar, dünyada ve âhîrette fâsık mümin olarak muamele görürler. Mu'tezile'ye göre imanla küfür arasında bir yerde bulunurlar. Hâricîler'e göre ise dinden çıkmış sayılırlar.

Büyük günahlarla ilgili yasaklama şekli daha şiddetli ve serttir. Büyük günah işleyenlerin tövbe etmeleri gereklidir. Büyük günahları iradelerini kullanarak terkedenler küçük günahlardan tövbe etmiş sayılırlar. Büyük günah işleyenler fâsık sıfatını alır ve birçok vazife ve ehliyet için gerekli bulunan "adalet" vasfını kaybetmiş olurlar. Büyük günaha bulaşmış hakimin hükmü bozulur. Açıktan açığa büyük günah işleyenleriyle sosyal ilişkiler kesilebilir. Bunlara karşı, münkerin (dine ve ahlâka aykırı davranışlar) ortadan kaldırılması çerçevesinde mücadele edilir.

(bk. Diyanet Tefsiri, Kur’an Yolu, Diyanet İşleri Başkanlığı Yayınları: II, 39-40)

İlave bilgiler için tıklayınız:

"Bu ayet hakkında diğer açıklamalar için tıklayınız.

“Benim şefaatim ümmetimin günah-ı kebair (büyük günah) işleyen kısmınadır” hadis-i şerifi nasıl anlaşılmalıdır?

BÜYÜK GÜNÂHLAR (KEBÂİR)

Büyük ve küçük günahlar hakkında bilgi veriri misiniz?

Selam ve dua ile...
Sorularla İslamiyet

Bu içeriği faydalı buldunuz mu?
Yorum yapmak için giriş yapın veya kayıt olun