Mezara gömülen çocuk nasıl cehenneme gider, suçu ne?

Tarih: 08.02.2019 - 20:01 | Güncelleme:

Soru Detayı

Allah (cc) rızası için yardımcı olun. Kafam çok karıştı. Hadise olan güvenim azaldı. Lütfen güzelce anlayabileceğim şekilde cevaplayınız:
- Hadis: "Çocuğu diri diri mezara gömen kadın da diri diri mezara gömülen çocuk (kendisine ait olan ana) da cehennemdendir." (Ebu Davud, Sünnet 17)
Sorularım:
1. Öncelikle daha iyi anlayabilmem için bu hadis metninin Arapçasının Türkçe okunuşunu yazabilir misiniz?
2. Diri diri gömülen çocukların cehennemlik olmadığını savunan alimler "mev'ûde" kelimesinin aslının "mevudetün lehâ" olduğunu neyi delil göstererek söyleyebilmişlerdir?
3. Avnü'l-Ma'hud yazarının "es-Siracü'l-Münir" isimli eseri güvenilir bir eser midir?
4. Bu esere göre hadisin sebebi Peygamber Efendimiz (sav)’e çocuğunu gömen bir kadının durumunun sorulması ise durum daha da vahim değil midir?
- Çocuğunu gömen kadın çocuğun zaten annesidir. Çocuğu zaten annesi gömüyorsa o halde hadiste nasıl “kendisi için toprağa gömülen anne’’ ifadesine yer verilebilir?
"Peygamber cennetliktir, şehit cennetliktir, çocukken ölen cennetliktir, diri diri gömülen çocuk cennetliktir." (Ebu Dâvud, Cihâd 27, (2521)
5. Bu hadiste kız çocuğu anlamına gelen “veid” kelimesinin kullanıldığı ve Tekvir suresinin sekizinci ayetinde de bu kelimenin kullanıldığı söylenir. Fakat ayette "mev'ûde" şeklinde bir ifade var. Nasıl oluyor?

Cevap

Değerli kardeşimiz,

Soruda geçen hadisin sebeb-i vurudu şöyledir:

“Seleme b. Yezid el-Ce-afi anlatıyor: ‘Kardeşimle birlikte Hz. Peygamber (asm)’in yanına gittik ve “Annemiz Müleyke cahiliye döneminde öldü. Sıla-i rahim yapar, misafirleri ağırlar ve saire iyilikler yapardı. Bunların ona bir faydası var mı?” diye sorduk. O da: “Hayır!” diye cevap verdi. Sonra “Cahiliye döneminde annemiz bir kız kardeşimizi diri diri toprağa gömdü. Bu onun (kız kardeşimiz) için bir fayda sağlar mı?” diye sorduk. Hz. Peygamber (asm): “Kızını diri diri gömen kadın da diri diri gömülen kız da cehennemdedir, ancak gömen kadın Müslüman olduğu için, Allah onu bağışlamışsa, bu ayrıdır.” diye buyurdu.” (İbn Hanbel, Müsned, hno:15923)

- İslam âlimlerine göre, Efendimiz (asm)'in bu sözü, kıssada yer alan anne ve kızına mahsustur. Hz. Peygamber (asm)’in bildiği, bizim bilmediğimiz bir sebepten dolayı, onların cehennemlik olduklarını görmüş ve ona göre bu hükmü vermiştir. Bu sebeple hükmü genelleştirmek doğru değildir. (bk. İbn Abdu’l-Berr, Temhid, 18/120; İbn Kayyım, Ahkamu ehli’z-zimme, 2/95; Avnu’l-Mabud, 12/322)

- Aksi takdirde, bu hadisin hükmü, ayet ve sahih hadislerle çelişir.

“Hiçbir kimse başkasının suçundan dolayı sorumlu tutulmaz.” (Enam, 6/164)

mealindeki ayetin ifadesi bu konuda çok açıktır.

Bundan dolayı da hadis-i şerifte ise şöyle buyurulmuştur:

“Nebi cennettedir, şehit cennettedir, çocuk (kâfirin çocuğu da olsa) cennettedir. Diri diri toprağa gömülen de cennettedir.” (Ebu Davud, h no: 2521)

1. Hadisin -Latin harfleriyle- yazılışı: “el-Vaidetu ve’l-Mevudetu Fi’n-Nar”

2. Mevude kelimesi, “Veede”nin ismi mefuludur. Arapça dil kuralına göre, bu kelime, “Mevude” şeklinde kullanıldığı gibi, “Mevudetun Leha” harf-i cer sılasıyla da kullanılabilir. Bu sıla/car-mecrur, sarih olduğu gibi, mahzuf-u melhuz da olabilir. Bu hadiste “Vaide” doğrudan defneden kadın anlamında algılandığı zaman, “Mevude” kelimesi de “Mevudetun leha” (Kendisi için kızın diri diri toprağa gömüldüğü kadın / anne” anlamında algılanabilir.

Buna göre hadisin ifadesi özetle şöyledir:

“Kızı diri diri toprağa gömen kadın da bunu isteyen annesi de cehennemliktir.”

3. İlgili kitap, bir tefsirdir. Yazarı, Hatip Şirbini adında Şafii fakihlerinden büyük bir alimdir.

4. Yukarıda açıklandığı üzere, biri defneden herhangi bir kadın, biri de söz konusu kızın öz annesi olmak üzere iki kadından söz edilmektedir.

5. Bu kelimelerin kökü, V-E-D harfleridir. Bu fiilin ismi mefulu mevud olarak geldiği gibi, veid olarak da kullanılır. Tekvir suresinin 8. ayetinde “el-Mevudetu” kelimesi kullanılmıştır. Yani:  وَإِذَا الْمَوْءُودَةُ سُئِلَتْ

Selam ve dua ile...
Sorularla İslamiyet

Bu içeriği faydalı buldunuz mu?
Yazar:
Sorularla İslamiyet
Kategori:
Okunma sayısı : 1.000+
Yorum yapmak için giriş yapın veya kayıt olun