Hz. Ebu Bekir ve Hz. Ömer, Hz. Peygamber'e suikast düzenlemiş midir?

Tarih: 05.04.2015 - 04:31 | Güncelleme:

Soru Detayı

- Sünni kaynaklarda geçtiği iddia edilen şu bilgiler doğru mudur?
''İbni Hazm, el Muhalla'sında, Cilt 11, Sayfa 224'te şunları kaydetmiş:

المحلى ج: 11 ص: 224 ( وأما حديث حذيفة فساقط لأنه من طريق الوليد بن جميع وهو هالك ولا نراه يعلم من وضع الحديث فإنه قد روى أخبارا فيها أن أبا بكر وعمر وعثمان وطلحة وسعد بن أبي وقاص رضي الله عنهم أرادوا قتل النبي صلى الله عليه وسلم وإلقاءه من العقبة في تبوك (Ebubekir, Ömer, Osman, Talha ve Sa'd bin Ebu Vakkas, Tebük'te Rasulullah'ı öldürmeye kalktılar)
- İbni Hazm bu rivayeti kaydettikten sonra kaydettiği rivayetin yalan olduğunu söylüyor (وهذا هو الكذب الموضوع). Bunu söylerken rivayetin senedinde yer alan Velid ibni Cemaa'nin güvenilir olmadığını yazıyor. Ravîlerden Velid ibni Cemaa hariç tamamını güvenilir bulmasına rağmen senette bu adamın bulunmasını göz önüne alıp rivayeti mevzu olarak nitelendirmiş. Ancak bu kişi de İbni Hacer Askalâni'nin Tekrib-i Tehzib'inde sadık olarak anılmış. Velid ibni Cemaa hakkında İbni Maun ve Uclî "sıka" demişler: 9362
- الوليد بن جميع [ د ، ت ، س ، م ] . هو ابن عبدالله بن جميع الزهري الكوفى وثقه ابن معين ، والعجلي Ebu Hatim onu "sulahil hadis" olarak tanıtmış: وقال أبو حاتم : صالح الحديث
- Aynı zamanda Velid ibni Cemaa, İmam Müslim'in de güvendiği ve bazı senetlerinde adını bulundurduğu ravîlerden. Hemen Sahih-i Müslim, Cilt 4, Sayfa 11'den bir örnek:
نا زهير بن حرب، نا أحمد الكوفي، نا الوليد بن جُمَيع، نا أبو الطفيل، قال: كان بين رجل من أهل العقبة وبين حذيفة ما يكون بين الناس، فقال: انشدك الله كم كان أصحاب العقبة؟ فقال له القوم: أخبره إذ سألك. قال ـ يعني حذيفة ـ: كنّا نخبر أنّهم أربعة عشر، فإن كنت فيهم فقد كان القوم خمسة عشر، وأشهد بالله أنّ اثني عشر منهم حرب لله ولرسوله ويوم يقوم الأشهاد، وعذر ثلاثة ; قالوا: ما سمعنا منادي رسول الله صلّى الله عليه [ وآله ] وسلّم ولا علمنا بما أراد القوم

Cevap

Değerli kardeşimiz,

a) Öncelikle, İbn Hazm’in ilgili rivayetin mevzu olduğunu söylemesi, bu bilginin bir iftira olduğunu göstermektedir.

- Keza İbn Hazm, Velid b. Cumey’i zayıf kabul etmekle beraber, “onun, bu rivayeti uyduranın kim olduğunu bilmediğini” (ولا نراه يعلم من وضع الحديث) söylemesi, onun bu rivayetin uydurma olduğunun sebebi olarak sadece bu raviyi görmediğinin göstergesidir.

b) Yine İbn Hazm’in bu rivayetin sonunda “Bu rivayet tamamen yalan ve uydurmadır. Allah onu uyduranın belasını versin...” (وَهَذَا هُوَ الْكَذِبُ الْمَوْضُوعُ الَّذِي يَطْعَنُ اللَّهُ تَعَالَى وَاضِعَهُ ) demesi, onun yalnız bir raviden dolayı değil, akıl, mantık, ayet ve sünnetin gelen prensipleri, çerçevesinde bunun iftira olduğunu bildirmiş olduğunu gösterir. (bk. İbn Hazm, el-Muhalla, Beyrut, ts., 12/160)

c) Hadis ilminde İbn Hazm’den çok ileride olan muhaddislerin hiçbiri, Tebük seferi sırasında Ukabe adındaki bir yerde Münafıklardan Resulullah’a tuzak kurmak isteyenlerin isimlerine yer vermemişlerdir. Bu da bu rivayetin uydurma olduğunu kuvvetli bir ihtimal haline getirmiştir.

e) Bununla beraber, İbn Kesir, Tebük/Akabe’de Hz. Peygamberi (asm) atından düşürmek isteyen münafıkların isim listesini de vermiştir. Ve bunların arasında -haşa- ne Hz. Ebu Bekir ne Hz. Ömer ve ne de diğer ilgili sahabenin ismi vardır. (bk. İbn Kesir, 4/182-183)

f) Müslim’dek rivayette, söz konusu münafıklar çetesinin isimleri geçmez. Yalnız sayı olarak onların on iki kişi olduğu ve asla cennete giremeyeceğine dair bilgi yer almaktadır. (bk.Müslim, Münafıkin,11-2779) 

g) Sahih hadisteki şu rivayete bakanların vicdanı bu konuda mutmaindir:

Hz. Said b. Zeyd anlatıyor: Resulullah şöyle buyurdu:

“On kişi cennettedir/cennetliktir: Ebu Bekir cennetliktir, Ömer cennetliktir,  Osman cennetliktir, Ali cennetliktir, Zübeyr cennetliktir, Talha cennetliktir, Abdurrahman (b. Avf) cennetliktir, Ebu Ubeyde (b. Cerrah) cennetliktir, Sad b. Ebi Vakkas cennetliktir.”

Said b. Zeyd onuncusunu söylemeyince, oradakiler ısrar ettiler. Bunun üzerine onun da kendisi olduğunu söyledi. (bk. Tirmizi, Menakıb, 26, h. no: 3748; Ebu Davud,es-Sünne, 9, h.no:4649)

- Acaba,  hangi iman, hangi ilim, hangi irfan, hangi vicdan, hangi insaf, İslam ümmetinin icmaıyla, Hz. Peygamber (asm) tarafından cennetle müjdelenmiş olduğu kabul edilen Hz. Ebu Bekir, Hz. Ömer, Hz. Osman, Hz. Talha, Hz. Sad b. Ebi Vakkas gibi zatların “cennete girmez münafıklar olduğu”na ihtimal verir?

Biz Kur’an, Sahih Sünnet ve İslam ümmetini şahit göstererek deriz ki, bu yaygara, rafizilerin iftirasından başkası değildir...

Selam ve dua ile...
Sorularla İslamiyet

Bu içeriği faydalı buldunuz mu?
Yorum yapmak için giriş yapın veya kayıt olun