Kız çocuklarının, kız-erkek karışık eğitim veren bir okula gitmesi caiz mi?

Tarih: 29.01.2007 - 22:34 | Güncelleme:

Soru Detayı

- Şimdiki zamanda kız çocuklarının okula gönderen aileler, önceki zamanlarda kız çocuklarını diri diri gömen aileler kadar günahkar oluyormuşlar, bu doğru mudur?

Cevap

Değerli kardeşimiz,

Ergenlik yaşında olan kızların başı açık olarak okumaları caiz değildir. Ancak kız çocuklarını başı açık okula gönderen aileleri, kızlarını diri diri toprağa gömen cahiliyye müşrikleri gibi görmek doğru değildir.

Mahremiyet konusunda kadın için haram olan şey:

1. Yabancı bir erkekle halvet halinde bulunması (kapalı bir yerde başbaşa kalmaları),

2. En müsamahalı Hanefi görüşüne göre eli ve yüzü dışında kalan yerlerini açması (Cumhura göre el ve yüzünü açması da haramdır),

3. Sesini cinsel duygular uyandıracak biçimde inceltmesi, yani kadınsı kadınsı konuşması (Azhâb, 33/32),

4. Süsünü teşhir etmesi,

5. Erkeğin avret yerlerine bakması, yüzüne şehvetle bakması (Nûr, 24/31), dokunması gibi şeylerdir.

Bunların hiçbirisinin olmadığı bir yer, üniversite de olsa kadın orada bulunabilir, okuyabilir. İşin en statik yönü budur.

Ancak eğitim için de olsa, karma (muhtelit) bir ortamda bunlardan en az birisinin bulunmaması, hemen hemen imkânsız gibi olduğundan, âlimlerimiz karma eğitime pek cevaz vermemişlerdir. Ne var ki, Türkiye şartlarında sakıncaları göz önünde bulundurarak tesettürlü olması halinde bile kızları üniversitede okutmamak, onları bu mahzurlardan kurtarmak anlamına gelmiyor. Çünkü toplumumuzda onun bulunabileceği diğer yerler de üniversitelerimizden pek farklı değil. Kur`ân kurslarında dahi erkek hocalar ders vermekte. Sokakların hali belli, televizyon sayesinde evlerin durumu açık.

Demek ki, önce ortamın İslâmî olmadığı görülmeli, işin takvâdan ziyade fetvâya baktığı bilinmelidir. Buna göre mesele genel bir fetvâ meselesi değil, fertlerin durumuna göre değişen özel bir fetvâ meselesidir. Takvâ ortamı gelince mesele yeniden gözden geçirilir.

İlave bilgi için tıklayınız:

Okumak için başörtüsünü takmamak, başını açmak caiz midir?..

Selam ve dua ile...
Sorularla İslamiyet

Yorum yapmak için giriş yapın veya kayıt olun