Kız çocuklarının okuması, onları ateşe atmak mı?

Kız çocuklarının okuması, onları ateşe atmak mı?
Tarih: 27.11.2020 - 20:01 | Güncelleme:

Soru Detayı

"Kız çocuklarının okuması, onları ateşe atmaktır. Üniversiteye gönderen aileler cehennemliktir, tesettürsüz okula giden kızlar da aileleri de cehennemliktir." diyen hocalar var.
- Bu aileler ve kızları direkt cehenneme mi gidecektir?
- Kız çocuklarının üniversiteye gitmesi haram mıdır?
- Meslek sahibi olalım, kendi ayaklarımızın üzerinde de duralım diye düşünüyoruz kendimiz ve çocuklarımız için, hayatta oluşan kötü etkenlere de karşı.
- Tesettürsüz giderse kesin cehennemlik mi oluruz kızlar ve aileler olarak?

Cevap

Değerli kardeşimiz,

1. Öncelikle sorumluluklar da sorumlulukların sonucu olan mükafat veya ceza da İslam'da bireyseldir. Herkes kendi hesabını kendisi verecektir. Bu sebeple bahse konu durumda, dini sorumluluğunu yerine getirmeyenler sonucuna katlanacaktır.

2. Dinimizde prensip olarak kötülükler yasaklanmış, ayrıca ön tedbir olarak kötülüğe vesile olan durum ve davranışlar da yasaklanmıştır.

Bu bağlamda, Müslüman kadınların evlerinden dışarı çıkmaları durumunda ya da namahrem olan erkeklerin bulunduğu ortamda el ve yüz hariç başlarıyla birlikte tüm bedenin şeffaf olmayan, vücut hatlarını belli etmeyen ve dikkat çekmeyen bir elbise ile örtünmeleri gerekli görülmüştür.

Konu ile ilgili olarak Ahzab Suresinin 59. ayetinde şöyle buyurulmaktadır:

"Ey Peygamber! Eşlerine, kızlarına ve müminlerin kadınlarına söyle: (Evden çıkarlarken) üstlerine vücutlarını iyice örten dış elbiselerini giysinler. Bu, onların iffetli bilinmelerini ve bundan dolayı incitilmemelerini daha iyi sağlar." 

Bu ayetle, Müslüman kadınların evlerinden çıkarken, üstlerine vücut hatlarını belli etmeyecek bir dış elbise almaları, ev kıyafeti ile sokağa çıkmamaları emredilmiştir. (Ayrıca bk. Ahzab, 33/32)

Bundan başka Kur'an-ı Kerim'de, inanan erkek ve kadınların gözlerini haramdan sakınmaları, ırz ve namuslarını korumaları emredilmektedir. (Nur, 24/30-31)

Kadınların yabancı erkeklere karşı başlarını örtmeleri de Allah'ın emridir. Bu emirleri uygulamayanlar günah işlemiş olurlar.

3. İnsanlar hesaplarını Allah’a kendileri verirler. Kız olsun erkek olsun, çocukların imkan el verdiği kadar tahsil yapmalarını sağlamak dinin gereğidir. Hayat ilim ve irfanla kurulmakta ve yaşanmaktadır. Çünkü Hz. Peygamber (asm): "İlim tahsili kadın erkek her Müslümana farzdır." (İbn Mace, Sunne, 17) buyurmuştur.

Burada farz olan ilmin ne olduğu tartışılmış ve genel olarak "kişinin dini alanda karşılaştığı meseleleri sorup öğrenmesidir" şeklinde ifade edilmiştir. (es-Sündî, Kifâyetu'l-Hâce fî Şerhi İbn Mâce, 1/98)

Ancak söz konusu hadisin bu şekilde yorumlanması, diğer ilimlerin öğrenilmeyeceği anlamına gelmez. Asgarisi bu olmak üzere diğer ilimlerle de Müslümanların meşgul olması gerekir.

Bu itibarla; kişi, dinimizce yasaklanan işlerden uzak durmaya çalışmakla birlikte ilim öğrenmekten geri durmamalıdır.

4. Bir Müslüman bir günah işledi diye kesin olarak cehenneme gidecek şeklinde dini bir kural yoktur. Müslümana gereken, gücü yettiğince İslam’ın emir ve yasaklarına uymaya çalışma gayreti içerisinde olmasıdır. Çünkü kıyamet günü mizanda ameller tartılacaktır.

Mizan hakkında Kur'an'da şöyle buyurulur:

"Biz kıyamet günü için adalet terazileri kurarız. Artık kimseye, hiçbir şekilde haksızlık edilmez. (Yapılan iş) bir hardal tanesi kadar dahi olsa, onu (adalet terazisine) getiririz. Hesap gören olarak (herkese) yeteriz." (Enbiya, 21/47)

Tartıda iyilikleri kötülüklerinden ağır gelenler kurtuluşa erecek, hafif gelenler ise cehenneme gideceklerdir. (bk. Karia, 101/6-11)

Bununla birlikte, şirk ve küfür üzere ölmek müstesna hiçbir günah, cehennemde ebedi kalmayı gerektirmez. Çünkü Peygamber Efendimiz (asm)'in hadislerinde de bildirildiği gibi, günahkar müminler cezalarını çektikten sonra cennete konulacaklardır. (Buhari, Rikak, 51; Tevhid, 19; Tirmizi, Birr, 61; İbn Mace, Mukaddime, 9) Şöyle ki;

 Müslüman olan bir kişi nefsine uyup da büyük veya küçük günahlardan birini işlemiş ise, bu kişinin işi ahirette Yüce Allah'a kalmıştır; dilerse affeder ve cennetine koyar; dilerse de günahları oranında cehennemde azap ettikten sonra affederek cennete gönderir. Zira Yüce Allah, şirk dışında tüm günahları bağışlayacağını bildirmektedir:

"Allah kendisine ortak koşmayı elbette bağışlamaz, bundan başkasını dilediğine bağışlar. Allah'a ortak koşan kimse, şüphesiz büyük bir günahla iftira etmiş olur." (Nisa, 4/48) 

İlave bilgi için tıklayınız:

Kız çocuklarının, kız-erkek karışık eğitim veren bir okula gitmesi caiz ...

Selam ve dua ile...
Sorularla İslamiyet

Yazar:
Sorularla İslamiyet
Kategori:
Okunma sayısı : 10.000+
Yorum yapmak için giriş yapın veya kayıt olun