Kız çocukları günah işlediği için mi öldürüldü?

Tarih: 21.03.2024 - 07:22 | Güncelleme:

Soru Detayı

"Diri diri toprağa gömülen kıza, hangi günah sebebiyle öldürüldüğü sorulduğunda..."
- Kuran’da böyle bir ayet var yani meali böyle yapılmış şimdi bunu yanlış yorumlamış olabilirim ama bir günah üzerine mi bu kızlar gömüldüler, nasıl bir günah böyle sonuçlanabilir yoksa farklı bir anlamı mı var?
- Ayrıca diri diri gömülen  kız çocuğu günahsız olduğu halde neden olan soruluyor ahirette?

Cevap

Değerli kardeşimiz,

Masum olan yavruların ne suçları olabilir? Suçlu olanlar, onları öldürenlerdir. Ayette, bu zulme maruz kalan kız çocuklarından "niçin öldürüldüklerinin sorulacağına dair" ifadeler vardır.

İlgili ayetlerin meali şöyledir:

“Diri diri gömülen kıza hangi suçundan dolayı öldürüldüğü sorulduğunda. (Tekvir, 81/8-9)

Âlimlerin en sahih olarak gördükleri buradaki soru, gerçek cevabı beklenen bir soru değil, bir “tevbih / azarlama” sorusudur. Azarlananlar ise masum olan çocuklar değil, bu masumları öldürenlerdir. (bk. Razi, Kurtubi, ilgili ayetin tefsiri)

Demek ki, bu sorunun o kız çocuğuna sorulması ve onun da bu soruyu cevaplaması, aslında onu öldüreni susturma, utandırma, cevapsız bırakmadır. Bu durum tıpkı Cenâb-ı Allah’ın, Hz. İsa'ya,

"Sen mi insanlara 'Beni ve annemi Allah'tan başka ilah edininiz.' dedin?" deyip de Hz. İsa'nın da "Seni takdis ve tenzih ederim, benim için hak olmayan bir şeyi söylemem bana uygun olmaz..." (Maide, 5/116) diyerek cevap verdiği ayeti ile Hristiyanları susturması gibidir. (bk. Razi, ilgili ayetin tefsiri)

Şu hâlde, masum yavrulara neden öldürüldüklerinin sorulması, suçsuzluklarını gözler önüne sermek, ilan etmek içindir; zalimlerin zulümlerini haykırmak ve onları susturmak içindir.

Tevsirlerde bu masumların öldürlmesiyle ilgili birkaç yorum önem kazanmıştır:

Birincisi, korku.

Bu korkunun menşei de iki çeşit olarak değerlendirilmiştir.

a) Kız çocukları toplumda değersiz varlıklar olarak görüldüğü için ilgili aileler kendilerini suçlu gibi görür ve onlarla birlikte yaşamayı büyük bir zül olarak kabul ediyorlardı. Bunun kurtuluş yolunu da onları diri diri toprağa gömmekte buluyorlardı.

“Onlardan birine bir kız müjdelendiğinde, öfkelenerek yüzü mosmor kesilir. (Aklınca) verilen müjdenin kötülüğünden dolayı halktan gizlenir. Böyle bir alçaltıcı duruma rağmen onu yanında mı tutsun yoksa toprağa mı gömsün! Görün işte, ne kötü yargıda bulunuyorlar!” (Nahl, 16/58-59)

mealindeki ayette bu gerçeğe işaret edilmiştir. (bk. Razi, ilgili ayetin tefsiri)

b) Fakirlik korkusu sebebiyle bazıları çocuklarını öldürüyorlardı. Fakat gelirleri az giderleri çok olan kız çocukları daha fazla diri diri toprağa gömüyorlardı.

“Sakın çocuklarınızı fakirlik korkusuyla öldürmeyin, sizin de onların da rızkını biz veririz…” (Enam, 6/15; İsra, 17/31)

mealindeki ayetlerde bu konuya işaret etmektedir.(bk. Razi, Enam 15. ayetin tefsiri).

İkincisi, Allah’ın kızları düşüncesi.

a) Araplar cahiliye döneminde taşıdıkları yanlış düşüncelerinden biri de meleklerin Allah’ın kızları olduğuna dair düşünceleridir. Melekler Allah’ın kızları olduğuna göre, kendi kızlarının da meleklerin yanına gitmeleri, Allah’a birer kızı mesabesinde olabilmeleri mümkündü. Bu da daha masum yaşta iken öldürüp Allah’ın yanına göndermek olduğunu düşünüyorlardı. Ve öyle yapıyorlardı. (bk. Razi, İbn Aşur, Tekvir, 81/8-9. ayetlerin tefsiri)

b) Diğer bir yoruma göre, bu sual öldürülen kızlara mahşerde sorulur, bununla orada bulunan canilerin durumu daha da ağırlaştırılmış, hesapları daha da şiddetli olur. Böylece bu masum yavruların “suçlarının olmadığı” açıklanmış olur. (bk. Razi, İbn Aşur, a.y.)

Selam ve dua ile...
Sorularla İslamiyet

Bu içeriği faydalı buldunuz mu?
Yazar:
Sorularla İslamiyet
Kategori:
Okunma sayısı : 92
Yorum yapmak için giriş yapın veya kayıt olun