Mevlana'nın, "Topraktım ot oldum, kuş oldum, insan oldum, sonra da ışık olacağım." sözü nasıl anlaşılmalıdır? Bu sözü Reenkarnasyon olarak yorumlayanlara nasıl bir cevap vermeliyiz?

Tarih: 25.04.2011 - 00:00 | Güncelleme:

Cevap

Değerli kardeşimiz,

Bu sözün reenkarnasyonla bir ilgisi yoktur. Bu ifadede insanın geldiği safhalar nazara verilmekte ve Yaratan'ın sonsuz kudretine işaret edilmektedir. Şöyle ki:

İnsan önce toprakta / madenler âleminde elementler hâlindeydi. Sonra yarı canlı bitkiler âlemine geçti. Yani topraktaki elementler yarı canlı bir bitkinin / söz gelimi bir patatesin bir parçası oldu. Böylece canlıya doğru bir terakki söz konusu. Daha sonra bu patatesi bir kuş yedi ve insan namzedi olan müstakbel ceninin unsurları bu kuşa, yani, canlılar âlemine yükseldi. Sonra o kuşu babamız yedi ve ondan sperm oluştu ve ondan da biz yaratıldık. Sonra ışık olmak ise, öldükten sonra nurdan daha nurânî olan ruh olarak yıldızlarda / berzah âleminde bir ışık gibi uçacağımıza işarettir.

Mevlana’nın maksadı bu safhalara dikkat çekmektir. Yani, cismanî tarafımız, madenler, bitkiler, hayvanlar / canlılar âleminden insanlık âlemine kadar bir terakki içinde devam edip gelmiştir. Ölüm anında cismanî tarafımızı toprağa teslim edip ruhanî tarafımızla -ki asıl bizi biz yapan budur- eğer onu kirletmemişsek, bir nur demeti hâlinde âlem-i nura uçacağız.

Bazı kimseler kendi yanlış düşüncelerine ve anlayışlarına destek bulmak ve görüşlerinin halk tarafından benimsenmesini sağlamak için, zaman zaman böyle iddialara başvururlar. Nitekim konuyla ilgili iddialardan biri de "Kur'an'da reenkarnasyonun olduğu" iddiasıdır.

İlave bilgi için tıklayınız:

Kur'an-ı Kerim'de reenkarnasyonun olduğunu iddia ediyorlar. Bu konuda nasıl cevap vermeliyiz?

Reenkarnasyon hakkında geniş bilgi verir misiniz?

Selam ve dua ile...
Sorularla İslamiyet

Bu içeriği faydalı buldunuz mu?
Yorum yapmak için giriş yapın veya kayıt olun