Meryem suresi 64. ayette konuşan Cebrail mi?

Tarih: 30.01.2020 - 20:00 | Güncelleme:

Soru Detayı

- ​Meryem suresinde 64 ayette konuşan Allah değil mi, nasıl anlamalıyız bu ayeti?
- Sanki Cebrail konuşuyor diye tefsir var.

Cevap

Değerli kardeşimiz,

Kur'an baştan sona Allah’ın kelamıdır. Allah, kullarının konuşmalarını Kuran’da nakleder. Soruda geçen de bunlardan biridir.

İlgili ayetin meali:

“(Melek dedi ki:) ‘Biz ancak Rabbinin emriyle ineriz. Önümüzde, arkamızda ve bunlar arasında olan her şey O’na aittir. Senin Rabbin unutkan değildir’" (Meryem, 19/64)

Ayette konuşanın kim olduğu sorusuna gelince:

Bu ayetin ifade tarzı alimlerin dikkatini çekmiş ve bu konuda farklı yorumlar yapmışlardır:

a) “Biz ancak Rabbinin emriyle ineriz.” ifadesi meleklere aittir. 

Bir önceki ayette yer alan: “Bu cenneti kullarımızdan takva sahipleri içi miras bırakırız.” mealindeki ifadesi Allah’a aittir.

Bununla beraber, farklı söz sahiplerine ait olan bu iki cümlenin atıf yoluyla zikredilmesinde bir sakınca yoktur. Çünkü -burada olduğu gibi- iki ifadenin farklı mercilerini gösteren açık bir karine varsa atıflarında bir beis olmaz. (bk. Razi, ilgili ayetlerin tefsiri).

b) Ebu Müslim el-Horasani gibi bazı müfessirlere göre, “Biz ancak Rabbinin emriyle ineriz.” mealindeki ifade cennet ehline aittir. Ancak bu yorum zayıf kabul edilmiştir. (Razi, a.g.y.)

- Sahih kabul edilen ilk yoruma göre, ayetin başından sonuna kadarki ifadesi meleklere aittir. 

- İbn Abbas’tan nakledildiğine göre o şöyle demiştir: Hz. Peygamber (asm) Hz. Cebrail’e “Niye bizi sık sık ziyaret etmiyorsun?” demiş ve bunun üzerine (Hz. Cebrail’in cevabını hikâye eden) bu ayet indirilmiştir. (bk. Tabri, ilgili yer)

İlave bilgi için tıklayınız:

Kur'an mahluk değilse, onun içindekiler de mi mahluk değildir ...
Kur'an "Allah'ın kelâmı" olarak ne ifade etmektedir? Vahyin metnini ...

Selam ve dua ile...
Sorularla İslamiyet

Yazar:
Sorularla İslamiyet
Kategori:
Okunma sayısı : 1.000+
Yorum yapmak için giriş yapın veya kayıt olun