Meryem 64. ayette konuşan Cebrail mi?

Tarih: 30.01.2020 - 20:00 | Güncelleme:

Soru Detayı

​Meryem suresinde 64 ayette konuşan Allah değil mi, nasıl anlamalıyız bu ayeti.. Sanki Cebrail konuşuyor diye tefsir var.

Cevap

Değerli kardeşimiz,

Kuran baştan sona Allah’ın kelamıdır. Allah, kullarının konuşmalarını Kuran’da nakleder. Soruda geçen de bunlardan biridir.

İlgili ayetin meali:

“(Melek dedi ki:) ‘Biz ancak rabbinin emriyle ineriz. Önümüzde, arkamızda ve bunlar arasında olan her şey O’na aittir. Senin rabbin unutkan değildir’" (Meryem, 19/64)

Ayette konuşanın kim olduğu sorusuna gelince:

Bu ayetin ifade tarzı alimlerin dikkatini çekmiş ve bu konuda farklı yorumlar yapmışlardır:

a) “Biz ancak rabbinin emriyle ineriz” ifadesi meleklere aittir. 

Bir önceki ayette yer alan: “Bu cenneti kullarımızdan takva sahipleri içi miras bırakırız.” mealindeki ifadesi Allah’a aittir.

Bununla beraber, farklı söz sahiplerine ait olan bu iki cümlenin atıf yoluyla zikr edilmesinde bir sakınca yoktur. Çünkü -burada olduğu gibi- iki ifadenin farklı mercilerini gösteren açık bir karine varsa atıflarında bir beis olmaz. (bk. Razi, ilgili ayetlerin tefsiri).

b) Ebu Müslim el-Horasani gibi bazı müfessirlere göre, “Biz ancak rabbinin emriyle ineriz” mealindeki ifade cennet ehline aittir. Ancak bu yorum zayıf kabul edilmiştir. (Razi, a.g.y.)

- Sahih kabul edilen ilk yoruma göre, ayetin başından sonuna kadarki ifadesi meleklere aittir. 

- İbn  Abbas’tan nakledildiğine göre o şöyle demiştir: Hz. Peygamber (asm) Hz. Cebrail’e “Niye bizi sık sık ziyaret etmiyorsun?” demiş ve bunun üzerine (Hz. Cebrail’in cevabını hikâye eden) bu ayet indirilmiştir. (bk. Tabri, ilgili yer)

İlave bilgi için tıklayınız:

Kur'an mahluk değilse, onun içindekiler de mi mahluk değildir ...

Kur'an "Allah'ın kelâmı" olarak ne ifade etmektedir? Vahyin metnini ...

Selam ve dua ile...
Sorularla İslamiyet

Yazar:
Sorularla İslamiyet
Kategori:
Okunma sayısı : 1.000+
Yorum yapmak için giriş yapın veya kayıt olun