Melikeyn okunuşunu reddetmek küfür olur mu?

Tarih: 18.07.2020 - 20:00 | Güncelleme:

Soru Detayı

- Melikeyn şeklindeki okunuş şaz mıdır?
- Şaz ise de Melikeyn okunuşunu reddetmek veya kabul etmek küfür olur mu?

Cevap

Değerli kardeşimiz,

Söz konusu ayette geçen kelime, belirtildiği gibi özellikle tefsir kaynaklarında iki biçimde okunduğu belirtilir ve buna göre mana verilir.

Kıraat ilmi açısından meseleye bakıldığında, bu kelimedeki esas okunuş Melekeyn şeklindedir. On kıraat imamı hatta on dört kıraat imamı kelimeyi bu şekilde okumuşlardır.

Ancak kaynaklarda İbn Abbas, Dahhak gibi bir takım sahabe ve tabiun alimlerinden kelimenin bu şekilde okunuşuna dair rivayetler vardır. Bu rivayetler tefsir kaynaklarında ayetin farklı anlamlandırılması bağlamında kullanılır. (bk. Razi, Beydavi, Bakara 102. ayetin tefsiri)

Beydavî’nin bu hususu “Kîyle = denildi" şeklinde (tamriz siygasıyla) zikretmesi, bu konudaki rivayetlerin zayıf olduğunun göstergesidir.

Dolayısıyla melikeyn okunuşunun pratikte yani kıraat etmede bir değeri yoktur.

Bu tür kıraatler sahih okumaların dışında kaldıkları, yani sahih kıraat kriterlerine uygun olmadığı için gayr-ı sahih olarak değerlendirilir.

Melikeyn şeklinde okunuşu reddetmek küfür olmaz, zaten bu okunuş sahih dışı kaldığı için melekeyn şeklinde okunur.

İlave bilgi için tıklayınız:

Harut ve Marut, iki melek mi yoksa iki kral mıdır?

Selam ve dua ile...
Sorularla İslamiyet

Yazar:
Sorularla İslamiyet
Kategori:
Okunma sayısı : 500+
Yorum yapmak için giriş yapın veya kayıt olun