Makro evrim insan haricindeki canlılar arasında geçerli olabilir mi?

Tarih: 11.06.2020 - 20:00 | Güncelleme:

Soru Detayı

- Makro evrimin insan haricindeki tüm canlılarda yaşandığının ispatlandığını varsayalım. Bu olay neden makro evrimin insanda yaşandığını da ispatlamaz?
- Karl Popper’ın yanlışlanabilirlik kuramından dolayı mı?
- Câhız adlı bir düşünürün hayvanlar arasında değişim olabileceği görüşünün olduğu söyleniyor:
‘‘…Câhız, bazı hayvanların önceki şekillerinden daha farklı bir şekle dönüştüklerine dair söylentiler olduğunu aktarır.’’

Cevap

Değerli kardeşimiz,

Soruda öncelikle makro evrimin canlılarda varlığını var sayılıyor, sonra da bu varsayım ispatlanmış gibi kabul ediliyor. Böyle bir mantık olur mu?

Varsayalım ki soru sahibi bir karınca veya faredir. Şimdi bu varsayıma göre artık onun bir karınca veya fare olduğu ispatlanmış mı oluyor?

Bu konu şöyle takdim edilebilir:

Allah onu fare veya karınca olarak yaratamaz mıydı? Yaratabilirdi. Ama yaratmamış. Dolayısıyla onun hayvan şeklinde yaratılmasının mümkün olduğu ihtimali ile artık hareket edilmez.

Allah isteseydi hayvanları birbirinden evrimleştirerek yaratabilirdi. Onlardan da insanı yaratırdı. Bu mümkün veya ihtimal şartlarıyla hareket edilmez. Çünkü o mümkün veya ihtimalden birisi vuku bulmuştur.

Allah, her canlıyı sudan, insanı da topraktan yarattığını beyan ediyor.

İddia edildiği gibi, gerek hayvanların ve gerekse insanın silsile halinde birbirinden meydana geldiği ile ilgili hiçbir delil yoktur. Kaldı ki şimdi de her bir canlı grubu kendi genetik özellikleriyle doğrudan bir hücreden yaratılıyor.

Hayvanların türler arası değişim yaşadığını iddiası ile çelişen ayet ve hadisler var mıdır?

Allah her bir canlıyı bir maksat ve gayeye göre yarattığını muhtelif ayetlerde beyan buyurmaktadır. Dolayısıyla evrimcilerin iddia ettiği gibi hayvanların birbirinden yaratıldığı şeklinde bir görüş Kur'an ve hadislerde yer almaz.

Bunlardan bazıları şöyledir:

“O, (hayvanlardan) sekiz eşi de yaratandır. Koyundan iki, keçiden iki olmak üzere sekiz eş ...” (En’am, 6/143)

“Ve (yine erkek ve dişi olarak) deveden iki, sığırdan iki...” (En’am, 6/144)

Bu ayetlerden de anlaşılacağı gibi, Allah koyun, keçi, manda, deve ve sığırı erkek ve dişili olarak yarattığını beyan ediyor. Öyle iddia edildiği gibi bunlar evcilleştirilmiş değil. Doğrudan bu evcil halleriyle yaratılmışlar.

İş bununla da bitmiyor. Allah bazı hayvanları etlerini yememiz, bazılarına da binmemiz için yarattığını şöyle beyan buyuruyor:

“Allah bütün canlıları sudan yaratmıştır. Kimi karnı üzerinde sürünür, kimi iki ayakla yürür, kimi dört ayakla yürür. Allah dilediğini yaratır, Allah şüphesiz her şeye Kadir'dir” (Nur, 24/45)

“İnsanı bir damla sudan yarattı; fakat görürsün ki o, yaratıcısına apaçık bir muhalif olup çıkmıştır! Eti yenen büyük ve küçükbaş hayvanları da O yarattı. Onlarda sizin için soğuktan koruyucu şeyler ve başka yararlar vardır, ayrıca onlardan beslenirsiniz. Onlarda akşamları otlaktan getirirken, sabahları otlatmaya salıverirken size sergiledikleri bir güzellik de vardır. Bu hayvanlar ancak kendinizi fazlasıyla yorarak ulaşabileceğiniz bir beldeye yüklerinizi taşır. Kuşkusuz Rabbiniz çok şefkatli, çok merhametlidir. Binmeniz ve güzelliğini seyretmeniz için atları, katırları, eşekleri de yarattı. O, sizin bilmediğiniz başka şeyler de yaratır.” (Nahl, 16/4-8)

“Üzerlerinde kanat çırpan dizi dizi kuşları görmezler mi? Onları havada Rahman olan Allah'tan başkası tutmuyor; doğrusu, O, her şeyi görendir.” (Mülk, 67/19) 

“'Yeryüzünde yürüyen hayvanlar ve (gökyüzünde) iki kanadıyla uçan kuşlardan ne varsa, hepsi ancak sizin gibi topluluklardır. Biz o kitapta hiçbir şeyi eksik bırakmadık. Nihayet (hepsi) toplanıp Rablerinin huzuruna getirilecekler.” (Enam, 6/38) 

“Görmez misin ki, göklerde ve yerde bulunanlarla dizi dizi kanat çırpıp uçan kuşların Allah'ı tesbih ettiklerini? Her biri kendi tesbihini ve duasını bilmiştir. Allah, onların yapmakta olduklarını hakkıyla bilir.” (Nur, 24/41)

Ayetlerde görüldüğü gibi her bir canlı grubunun bir maksat ve gayeye göre erkek ve dişili yaratıldığı ve hepsinin Allah’ı zikrettiği beyan buyruluyor. Bu canlıları yaratan Allah’tır. O’nun bu konudaki sözleri dinlenmiyor, bazı evrimci ateistlerin görüşleri hakikatmiş gibi kabul ediliyor. Yüz defa onların sözünü dinleyenlerin bir defa da bu konuda Allah’ın ne dediğini ve nasıl yarattığını dinlemesi gerekmez mi?

Cahız’ın görüşü bizi bağlamaz. O, kendi zamanında canlıların yaratılışı ile ilgili Batı alemindeki görüşleri aktarmaktadır.

Selam ve dua ile...
Sorularla İslamiyet

Bu içeriği faydalı buldunuz mu?
Yazar:
Sorularla İslamiyet
Kategori:
Okunma sayısı : 1.000+
Yorum yapmak için giriş yapın veya kayıt olun