Kuşluk namazını kılan, bir hac ve umre sevabı kazanır, hadisi sahih mi?

Tarih: 21.10.2017 - 00:04 | Güncelleme:

Soru Detayı

"Bir kimse sabah namazını cemaatle kıldıktan sonra (mescitte) oturup güneş doğuncaya kadar zikir ile meşgul olursa, güneş doğduktan sonra da iki rekât (İşrak) namazı kılarsa, bir tam nâfile hac ve umre sevabına nâil olur.” (Tirmizi)
- Bu hadis sahih midir?
- Sahih ise bununla amel için şartlar nedir?

Cevap

Değerli kardeşimiz,

Enes b. Mâlik (ra) anlatıyor: Rasûlullah (asm) şöyle buyurdu:

“Kim sabah namazını cemaatle kılar, sonra güneş doğuncaya kadar oturarak Allah’ı zikreder, (kerahet vakti çıktıktan) sonra iki rekat namaz kılarsa, ona tam bir hac ve umre sevabı verilir.” Enes (r.a.) der ki: Rasûlullah (asm), “Tam bir (nafile) hac ve umre sevabı” buyurdu. Bu sözü üç defa tekrar etti. [el-Münzirî, et-Terğîb ve’t-Terhîb (Terc), 1, 434, Hadis no: 1]

Aynı hadisi Tirmizi şöyle rivayet eder:

Enes b. Mâlik’den rivâyete göre, şöyle demiştir: Rasûlullah (asm) şöyle buyurdu:

“Her kim sabah namazını cemaatle kılar sonra namaz kıldığı yerde oturup güneş doğuncaya kadar Allah’ı zikreder (kerahet vakti çıktıktan) sonra da iki rekat namaz kılarsa bir Hac ve Umre yapmış gibi sevap kazanır.” Enes dedi ki: Peygamber (asm) “Eksiksiz tam bir hac ve umre sevabı” buyurdu. (Tirmizî, Ebvabu’s-Salat, 412, hadis no: 586)

Tirmizi, bu hadis hasen gariptir demiştir. (bk. a.y)

Hasen, dinî konularda delil olarak kullanılan makbul hadis demektir.

Hasen-garîb ise, tek senetle rivayet edilmiş ve hasen seviyesine ulaşmış hadis demektir. Buna göre söz konusu hadis hasen li-zâtihîdir; onun hasen olabilmesi için başka tariklerden rivayetine ihtiyaç kalmamıştır. (bk. TDV İslam Ansiklopedisi, Hasen md.)

İlave bilgi için tıklayınız:

İbadetlere vadedilen netice ve sevaplara kavuşmanın şartları ...
DUHA NAMAZI... 
İŞRAK NAMAZI...

Selam ve dua ile...
Sorularla İslamiyet

Yazar:
Sorularla İslamiyet
Kategori:
Okunma sayısı : 10.000+
Yorum yapmak için giriş yapın veya kayıt olun