Kuran’da zühd kavramı geçiyor mu?

Tarih: 26.06.2020 - 14:08 | Güncelleme:

Cevap

Değerli kardeşimiz,

Kelime olarak zühd, bir şeye değer vermemeyi ifade eder. Zühdün muhtevasıyla alakalı Kur’anda çok ayetler olmakla beraber, kelime olarak sadece bir ayette geçer. Şöyle ki:

Hz. Yusuf kardeşleri tarafından kıskanılıp bir kuyuya atılır. Onu kuyudan bulup çıkaranlar çok ucuz bir fiyata onu satarlar. Kur’an bunu anlatırken şöyle der:

وَكَانُوا ف۪يهِ مِنَ الزَّاهِد۪ينَ

“... Onun hakkında zahid idiler (pek kıymet vermiyorlardı.)(Yusuf, 12/20)

Zühd bağlamında değerlendirilebilecek pek çok ayet vardır. Misal olarak şu üç ayete bakabiliriz:

“Dünya hayatı bir oyun ve eğlenceden başka bir şey değildir.” (En’am, 6/32)

"Bilin ki, dünya hayatı bir oyun, bir eğlence, bir süs, kendi aranızda (birbirinize karşı) övünme, mal ve evlat çoğaltma yarışıdır. Bu tıpkı bir yağmura benzer ki; bitirdiği ot, ekicilerin hoşuna gider, sonra kurur, onu sapsarı görürsün, sonra çerçöp olur. Ahirette ise çetin bir azap; Allah'tan mağfiret ve rıza vardır. Dünya hayatı, sadece aldatıcı bir metadan ibarettir." (Hadîd, 57/20)

"Mal ve evlat dünya hayatının süsüdür. Bâki kalacak olan güzel işler ise Rabbinin katında sevapça da daha hayırlıdır, beklenti yönünden de daha hayırlıdır." (Kehf, 18/46)

Hz. Peygamber (asm), Kur'an'dan aldığı dersle kendini dünyada bir yolcuya benzetir. Yolcu gün boyu yol almış, sonra bir ağacın altında kısa bir süre dinlenmiş, yoluna devam etmiştir. İşte dünya hayatı, o ağacın altında kısa süre dinlenmektir. (Tirmizî, Zühd, 44)

Kur'an'dan ve Hz. Peygamber (asm)'den bu dersi alan Hz. Ali, dünyaya önem vermediğini şöyle ifade eder:

“Vallahi, sizin dünyanız benim gözümde cüzzamlı birinin elindeki eti sıyrılmış domuz kemiğinden daha kıymetsizdir.” (Radi, Nehcü'l-Belağa, s. 730)

Selam ve dua ile...
Sorularla İslamiyet

Bu içeriği faydalı buldunuz mu?
Yazar:
Sorularla İslamiyet
Kategori:
Okunma sayısı : 1.000+
Yorum yapmak için giriş yapın veya kayıt olun