Kuran’da zühd kavramı geçiyor mu?

Tarih: 26.06.2020 - 14:08 | Güncelleme:

Cevap

Değerli kardeşimiz,

Kelime olarak zühd, bir şeye değer vermemeyi ifade eder. Zühdün muhtevasıyla alakalı Kur’anda çok ayetler olmakla beraber, kelime olarak sadece bir ayette geçer. Şöyle ki: Hz. Yusuf kardeşleri tarafından kıskanılıp bir kuyuya atılır. Onu kuyudan bulup çıkaranlar çok ucuz bir fiyata onu satarlar. Kur’an bunu anlatırken şöyle der:

وَكَانُوا ف۪يهِ مِنَ الزَّاهِد۪ينَ “Onun hakkında zahid idiler (pek kıymet vermiyorlardı.)” (Yusuf, 20)

Zühd bağlamında değerlendirilebilecek pek çok ayet vardır. Misal olarak şu üç ayete bakabiliriz:

“Dünya hayatı bir oyun ve eğlenceden başka bir şey değildir.” (En’am 32)

"Bilin ki, dünya hayatı bir oyun, bir eğlence, bir süs, kendi aranızda (birbirinize karşı) övünme, mal ve evlat çoğaltma yarışıdır. Bu tıpkı bir yağmura benzer ki; bitirdiği ot, ekicilerin hoşuna gider, sonra kurur, onu sapsarı görürsün, sonra çerçöp olur. Ahirette ise çetin bir azap; Allah'tan mağfiret ve rıza vardır. Dünya hayatı, sadece aldatıcı bir metadan ibarettir." (Hadîd, 20)

"Mal ve evlat dünya hayatının süsüdür. Bâki kalacak olan güzel işler ise Rabbinin katında sevapça da daha hayırlıdır, beklenti yönünden de daha hayırlıdır." (Kehf, 46)

Hz. Peygamber, Kur'andan aldığı dersle kendini dünyada bir yolcuya benzetir. Yolcu gün boyu yol almış, sonra bir ağacın altında kısa bir süre dinlenmiş, yoluna devam etmiştir. İşte dünya hayatı, o ağacın altında kısa süre dinlenmektir. (Tirmizî, Zühd, 44)

Kur'andan ve Hz. Peygamberden bu dersi alan Hz. Ali, dünyaya önem vermediğini şöyle ifade eder: “Vallahi, sizin dünyanız benim gözümde cüzzamlı birinin elindeki eti sıyrılmış domuz kemiğinden daha kıymetsizdir.” ( Radi, Nehcül - Belağa, s. 730)

Selam ve dua ile...
Sorularla İslamiyet

Yazar:
Sorularla İslamiyet
Kategori:
Okunma sayısı : 100+
Yorum yapmak için giriş yapın veya kayıt olun