Kur’an, hırsızlık yapanların ve Maide 33’te geçen şeyleri yapanların ellerinin ve ayaklarının kesilmesini emrediyor. Acaba Kur’an burada firavunun müminlere uyguladığı cezayı mı emrediyor?

Tarih: 04.11.2011 - 14:24 | Güncelleme:

Cevap

Değerli kardeşimiz,

Kur’an’da hırsızlık yapanların el ve ayaklarının kesileceğine dair bir ifade söz konusu değildir. İlgili ayetin meali şöyledir:

“Hırsız erkek ile hırsız kadının irtikâb ettikleri suça bir karşılık ve Allah tarafından insanlara ibret verici bir ukubet olmak üzere ellerini kesiniz. Allah azîz ve hakimdir /mutlak galiptir, tam hüküm ve hikmet sahibidir."(Maide, 5/38)

Maide 33. ayetin meali ise şöyledir:

“Allah ve Resulüne savaş açanların, (yol keserek terör eylemi yaparak) yeryüzünü ifsad etmek için koşuşanların cezası; öldürülmeleri veya asılmaları yahut sağ elleri ile sol ayaklarının kesilmesi yahut da bulundukları yerden sürülmelerinden başka bir şey olmaz. Bu onların dünyadaki rüsvaylığıdır. Âhirette ise onlara başkaca müthiş bir ceza vardır. Ancak kendilerini ele geçirmenizden önce tövbe edenler, bu hükmün dışındadır. Biliniz ki Allah gafurdur, rahimdir/affı ve merhameti boldur.”(Maide, 5/33-34)

Bu ayette yer alan ceza, normal hırsızlık için değil, yol kesen, gasbeden, terör estiren, soygunculuk yapan, hatta bu uğurda insanları öldüren şer şebekeleri içindir.

Ayette söz konusu olan cezanın çeşitliliği, işlenen suçun çeşidine göredir.

Elmalılının da ifade ettiği gibi; bu cinayet şebekesi, biri diğerini koruyarak toplanıp kuvvetli bir engel teşkil eden ve bu şekilde gerek Müslümanların ve gerek İslâm ülkesinin himayesinde bulunanların canlarına veya mallarına veya ırzlarına kasteden ve asayişlerini bozan sosyal ve siyasi sapık bir gruptur. Ve bu ayette bunların cezası olan dinî ceza açıklanmıştır. Şöyle ki:

Allah ve Resulüne savaş açan, yani Allah'ın ve Resulünün emirlerine ve hükümlerine fiilen karşı çıkmakla, Allah'a ve Resulullah'a harp vaziyeti alan ve yeryüzünde bozgunculuk için koşan, cana veya mala veya ırza saldırmaya veya tarla ve nesli yok etmeye girişmek ve mevcut hak nizamı ve halkın asayişini bozmak ve ifsat etmek için çalışan kimselerin suçlarının derecelerine göre cezaları şundan ibarettir:

Adam öldürmüşler ise kısas yoluyla değil, affı caiz olmamak üzere cezayı tatbik ederek öldürülmeleri veya asılmaları, yani hem adam öldürmüşler hem de mal almış veya ırza tecavüz etmişlerse, diri olarak asılıp, süngü ile öldürülecek yahut öldürüldükten sonra ölü olarak asılarak halka gösterilmeleri; adam öldürmemişler de yalnız mal almışlar ise, biri sağdan, biri soldan olmak üzere birer elleriyle birer ayaklarının çapraz kesilmesi veya bulundukları yerden sürülmeleri, (yani bunların hiçbirisini yapmış olmayıp yalnız yolda tehdit etmişler ise yeryüzünden sürülmeleri), hapsedilmeleri veya bulundukları yerden diğer bir yere sürülmeleri(bk. Elmalılı, Hak Dini, ilgili ayetin tefsiri).

Böyle bir ceza daha önceki peygamberler döneminde de geçerli olabilir ve Firavun da eskiden beri bilinen bu cezayı iman eden sihirbazlara uygulamış olabilir.

Kur’an’ın Allah’tan gelen bir kitap olduğuna iman eden bir kimsenin, “Acaba Kur’an burada Firavun’un müminlere uyguladığı cezayı mı emrediyor?” şeklinde bir vehme kapılması hiç de yakışık almayan bir vesvesedir. Allah, vereceği bir hükmü şundan ya da bundan mı öğrenip uygulayacak? 

İnsanlık tarihi boyunca, hiçbir devir peygambersiz kalmamıştır. Bu sebeple, Hammurabi kanunları gibi insanlık tarihinde görülen pek çok güzel âdetler ve hükümlerin kaynağı da ilahî dinlerdir.

Özetle, her şeyin yaratıcısı, sonsuz ilim ve kudret sahibi olan Allah’ın kimseden kopya almaya ihtiyacı yoktur.

İlave bilgiler için tıklayınız:

İslam'da zinanın recm cezası, hırsızlığın da kol kesme cezası vardır. Modern cağda bu hükümler barbarlık diye algılanıyor?

Kur'an-ı Kerim'de hırsızlık yapanın elinin kesilmesi emredilmektedir. Bu hırsızlık suçun cesası, insan hakları açısından ağır bir ceza değil mi?

Kur'an'da kafirlerin çaprazlamasına el ve ayaklarının kesilmesi diye bir emir var mı? Varsa, bu ceza kimlere uygulanır?

Selam ve dua ile...
Sorularla İslamiyet

Bu içeriği faydalı buldunuz mu?
Yorum yapmak için giriş yapın veya kayıt olun