Kullanmadıkları halde, yarasalarda gözler olmasını evrime delil göstermeye çalışanlara karşı nasıl cevap vermeliyiz?

Tarih: 16.05.2012 - 11:37 | Güncelleme:

Cevap

Değerli kardeşimiz,

Kullanılan organların geliştiği, kullanılmayan organların körelip kaybolduğu tezi, Lamarck’ın 1809 yılında neşredilen “Biyolojinin Felsefesi” adlı eserinde ileriye sürdüğü bir görüştü. Nitekim bu görüşten hareketle zürafanın boynunun başlangıçta kısa olduğu, yüksek dallardan besinini temin etmek için boynunu uzattığı için zamanla boynunun uzadığı iddia ediliyordu.

Fakat son elli yıldır canlıların genetik özellikleri üzerinde yapılan çalışmalar gösterdi ki, soma hücreleri dediğimiz vücut hücrelerinde meydana gelen değişiklikler yavrulara geçmemektedir. Yani bunların kalıtım özelliği yoktur. Mesela herhangi bir şekilde kolu veya ayağı kopan bir kimsenin bu özelliği yavrularına geçmemektedir. 

Bir özelliğin kalıtımla yavrularına geçebilmesi için, eşey hücreleri dediğimiz gametlerin genetik yapısında, ya da bu hücrelerin birleşmesiyle meydana gelen zigotun henüz tek hücre halindeyken, genetik yapısında meydana gelebilecek bir değişiklik yavrularına geçmektedir.
 
Kısaca söylemek gerekirse, bilimsel çalışmalar; kullanılan ya da kullanılmayan organların evrime delil olamayacağını göstermektedir. Çünkü bu şekilde bir organda meydana gelecek değişiklik, genetik bir değişiklik olmadığı için yavrularına geçmemektedir.
 
Dolayısıyla yarasaların gözleri, evrimcilerin iddia etikleri gibi, daha aşağı yapılı atalarından kalan artık bir organ değildir. Bunlar doğrudan yarasa olarak ve gözleri bu şekilde yaratılmıştır. Milyonlarca yıl öncesine ait yarasa fosilleri vardır. Onlar da günümüzdekilerle aynı yapılara sahiptirler. 
 
Bu gözlerin niçin yaratıldığı, o canlıda ne gibi roller üstlendiğini ortaya koyma görevi bilimindir. Bu da araştırmayla anlaşılacaktır. Evrimciler işin kolayına kaçıp, görevi henüz keşfedilmemiş organları, körelmiş organ olarak adlandırıp, hiçbir laboratuar çalışmasına dayanmayan bu ve benzeri felsefî düşüncelerini, bilimsel bilgi gibi takdim ediyorlar.
 
Sizin onlara söyleyeceğiniz, kullanılmayan organların köreldiği iddiasının hiçbir bilimsel delilinin olmadığı, bu görüşün tamamen ateist ideolojiye bağlı pozitivist felsefî bir düşünce olduğudur.

Selam ve dua ile...
Sorularla İslamiyet

Yorum yapmak için giriş yapın veya kayıt olun