"Kul bir günah işler. Ama onunla cennete girer…" anlamında bir hadis var mıdır?

Tarih: 10.11.2009 - 00:00 | Güncelleme:

Soru Detayı

- Tövbenin kabul olup olmadığı nasıl bilinir?

Cevap

Değerli kardeşimiz,

Evet, bu anlamda bir hadis vardır:

“Kul bazen günah işler de bu günahından dolayı devamlı korkar, pişmanlık duyar, ağlar, Rabbinden utanır ve titrer, onun önünde başını eğerek kalbinden üzüntü ve keder hisseder; böylece günahı onun saadetine ve kurtuluşuna sebep olur.”

Söz konusu hadis Hasan-ı Basrî’den mürsel olarak rivayet edilmiştir. Ebu Nüaym, İbn Ebî’d-dünya da benzer ifadelerle rivayet etmişlerdir. (Heysemi, Mecmeu’z-Zevaid, 1, 199) Fakat hepsinde bir zafiyet vardır.(bk. Zeynu’l-Irakî, Tahricu ahadisi’l-İhya-İhya ile birlikte- 4/13). Ancak bu hadisin manasının sahih olduğunu söyleyebiliriz.

Bu gibi hadislerde işaret edilen husus, günah işlemeye teşvik değil, günah işlemiş olan kimseleri ümitsizlikten kurtarmaya yöneliktir. İnsanoğlu günahlardan boş olmadığına göre, herkes bu hadisten dersini alabilir.

Allah; kulu hakkında hayır irade ettiğinde, ona tövbe, pişmanlık ve Allah’ın önünde boyun eğip ona ihtiyaç hissetme kapılarını açar. Kul da sadece Allah’tan yardım diler, samimiyetle ona yalvarıp yakarır, ona sığınır ve imkânı dâhilindeki her türlü iyilikle Allah’a yakınlaşmaya çalışır. Zira Şeytan’ın onu sürüklediği kötülük, Allah’ın ona rahmetiyle muamele etmesine sebep olmuştur. Öyle ki Allah’ın düşmanı şöyle demeye başlar:

“Keşke onunla uğraşmamış olsaydım, keşke onu bu hataya sürüklemeseydim.”

Hadiste ifade edilen diğer bir husus, tövbenin önemine yapılan vurgudur. Tövbe ise her şeyden önce ciddi pişmanlık duymaktır. Kendisini büyük zararlara sokan günahını sürekli göz önünde bulunduran kimse her zaman yaptıklarından ötürü bir pişmanlık içinde olur. İliklerine kadar bir işten pişmanlık duyan kime, aynı işe kolay kolay dönmez. Ayrıca o günahlarına karşı iyiliklerini çoğaltmaya çalışır, bu da kişinin cennete girmesine vesile olur.

“De ki: Ey çok günah işleyerek kendi öz canlarına kötülük etmede ileri giden kullarım! Allah’ın rahmetinden ümidinizi kesmeyiniz. Allah bütün günahları affeder. Çünkü o, gafur ve rahîmdir / çok affedicidir, çok merhamet edendir.” (Zümer, 39/53)

mealindeki ayette, günahların hepsinin affedilmeye kabiliyeti vardır.

İmam Gazalî’nin de ifade ettiği gibi, sahih olan / kabul şartlarına haiz olan her tövbe Allah tarafından kabul edilir.(İhya, 4/12-13). Fakat hiç kimse ölünceye kadar tövbesinin Allah katında gerçekten kabul şartlarına haiz bir tövbe olup olmadığını kesin olarak bilemez. Bu husus imtihan sırrının da bir gereğidir. Bununla beraber, tövbe ettikten sonra kişinin Allah’ın emir ve yasaklarına riayet etmesi, bu istikamet çizgisini sürekli sürdürebilmesi, bu tövbenin makbuliyetinin bir emaresi olarak görülebilir.

Kişi, tövbesi kabul olsa bile elbette mahşerde bir hesap görecektir. Çünkü hesapsız cennete girecekler çok üstün bir paye kazanmış kimselerdir. Ancak, eğer tövbe etmiş kişi daha sonraki hayatında hesapsız cennete gireceklerin bulunduğu bir mertebe kazanmışsa, bu takdirde o da hesap görmeden cennete girecektir.

İlave bilgi için tıklayınız:

Günaha Karşı Tövbe.

Bir günaha birçok sevapla karşı koyma çaresi.

Selam ve dua ile...
Sorularla İslamiyet

Bu içeriği faydalı buldunuz mu?
Kategori:
Okunma sayısı : 10.000+
Yorum yapmak için giriş yapın veya kayıt olun