Köyde yaşayan çocuklar edepsiz, gençler şeytan, yaşlılar cahildir, anlamında bir hadis var mıdır?

Tarih: 27.07.2018 - 15:27 | Güncelleme:

Soru Detayı

Taşra ve köy (rustâk), cehennem hazire (mevki)lerinden bir haziredir, (çünkü) orada şeriatın uygulanması (yani hadd-i şer’î) yoktur, cuma namazı yoktur, (ilim ve eğitim olmadığından) çocuklar edepsiz, gençler şeytan, yaşlılar cahildirler, mü’min onların arasında leşten daha beter kokulu duruma düşer.
Bu hadisin sıhhat durumu nedir?
Buna göre köyde yaşamak sakıncalı mı?
Hadiste geçen konuları nasıl anlamak gerekir?

Cevap

Değerli kardeşimiz,

- Bu rivayet, kaynaklarda geçmektedir: (bk. Deylemi, 2/283-284; no: 3310;  Kenzu’l-Ummal, 14/175, no: 38286)

- Bu hadis rivayetinin sıhhati konusunda kaynaklarda bir değerlendirmeye rastlayamadık.

- Suyuti de buna yer vermiş, sadece kaynağını (Deylemi) belirtmiştir. Sahih olup olmadığına değinmemiştir. (bk. Suyuti, Camiu’l-Ahadis, 13/176)

- Ayrıca, Hz. Ali’nin bu sözü, bazı rivayetlerde merfu hadis olarak da söz konusudur.

Fakat hiçbir yerde bunun tenkit edilmemesi, en azından bu senedin çok zayıf veya uydurma olmadığını göstermektedir.

“Bedevîler inkarda ve münafıklıkta daha şiddetli ve Allah'ın Resulüne indirdiği hükümleri bilmemeye daha yatkındırlar. Allah ise her şeyi bilir, her işi hikmetle yapar.” (Tevbe, 9/97) mealindeki ayette ifade edilen husus da söz konusu hadisin manasını teyit etmektedir.

Kırsal kesimde, köylerde yaşayan bedevilerin, şehirde yaşayanlardan nifaka daha yatkın olmaları, onların cehaletlerinden kaynaklanıyor ki, ayette bu noktaya özellikle dikkat çekilmiştir.

Bir de bu rivayetin söz konusu ettiği kırsal kesimdeki bedevilerin o günkü durumunu düşünmek gerekir.

Yoksa bugünkü köylüler, kırsal kesim nazara alınacak olursa hadisin manası tam anlaşılmayabilir. Çünkü bu günkü köylerin hemen hemen hepsinde cami, cuma ve cemaat vardır. İletişim ağları sebebiyle uzmanlık dışındaki önemli bilgilerin çoğu her tarafta paylaşılmaktadır.

İlave bilgi için tıklayınız:

Kırsal kesime yerleşen kabalaşır, av peşinde koşan aldanır ve ...

Selam ve dua ile...
Sorularla İslamiyet

Yazar:
Sorularla İslamiyet
Kategori:
Okunma sayısı : 500+
Yorum yapmak için giriş yapın veya kayıt olun