Kısas cezası uygulanıp öldürülen bir katilin günahı af mı oluyor?

Tarih: 06.11.2020 - 15:36 | Güncelleme:

Soru Detayı

Soru 1: Sitenizde "dünyada -Allah adına- verilen cezalar, ahiretteki günahlara kefaret olur." yazıyor.
- Buna göre bir kişi bir insanı öldürse ve devlet tarafından kısas yapılsa veya birini tecavüz eden bir adama, had cezası uygulanıp öldürülse günahı af mı oluyor?
- Bu insanlar yaptıklarına tövbe etmeden had cezası uygulansa bile yine de bunlara had cezası uygulandığı için ahirette azap çekmeyecekler mi? Belki adam yaptığı şeyler için çok da pişman değil.
Soru 2: Bir insan ben senin … diye küfretse, küfredilen kişi de ona aynı şekilde küfretse bu kişi bu şekilde karşılık verdiği için günaha girer mi?
- Bu kişi zina içeren küfürle karşılık verdiği için bu yaptığı kısas yerine geçmez mi?

Cevap

Değerli kardeşimiz,

Dünyada cezası çekilen günahların ahirette ikinci kez cezanın verilmeyeceğine dair en kapsamlı ve meşhur hadis şöyledir:

Akabe biatındaki mecliste bulunan Ubade b. Samit anlatıyor: 

Hz. Peygamber (asm) oradaki sahabilere şöyle dedi:

“Gelin, Allah’a ortak koşmayacağınıza, zina etmeyeceğinize, hırsızlık yapmayacağınıza, Allah’ın öldürmesini yasak ettiği hiçbir kimsenin haksız yere canına kastetmeyeceğinize dair bana söz verip biat edin. Kim bu günahlardan herhangi birisini işler de cezasını dünyada görürse, bu ceza onun günahına kefaret olur. Bu suçlardan birisini işler de Allah bunu örterse (suçunu ortaya çıkarmazsa) hesabı Allah’a kalmıştır. Dilerse affeder, dilerse cezalandırır." (Müslim, Hudud, 4; Tirmizi, Hudud, 12)

İbn Hacer, bu konuda şunları söyler:

“Bu hadisten anlaşılıyor ki, dünyada suçunun cezasını çeken kimse, bu günahına tövbe etmezse bile ahirette bir daha ceza çekmez. Bu aynı zamanda alimlerin büyük çoğunluğunun da görüşüdür." (Fethu’l-Bari, 1/6)

Küfretme konusuna gelince:

“Bir kötülüğün karşılığı ona denk bir davranıştır; ama kim bağışlar, düzeltme yolunu tutarsa onun mükafatını Allah verir. Hiç şüphe yok ki O haksızlık edenleri sevmez.” (Şura, 42/40)

mealindeki ayete göre, “adaletli bir karşılığın verilmesi” caizdir.

- Bir hadis-i şerifte şu ifadelere yer verilmiştir:

“Birbirine küfredenlerin vebali iki kişiden ilk sövmeyi başlatan kimseye aittir. Meğer ki mazlum durumda olan (ikinci adam) haddi aşarsa (o zaman haksızlık etmiş olur).” (Müslim, Birr, 68)

Nevevi’nin bu hadisi şerh ederken görüşünü şöyle ortaya koymuştur:

"Bu hadisten anlaşılıyor ki; karşılıklı sövmenin vebalinin hepsi ilk başlatanın üzerinedir. İlk kişinin sövgülerinin miktarını aşmadığı sürece, ikinci kişinin bir vebali yoktur. Şayet haddi aşarsa (kısas ölçüsündeki dengeyi ihlal ederse) yalnız fazladan yaptığı sövgünün vebalini alır." (Nevevi, Şerhu Müslim, 16/141)

İlave bilgi için tıklayınız:

Müslüman'ın Müslüman'a, küfretmesi, sövmesi, lanet etmesi caiz ...

Selam ve dua ile...
Sorularla İslamiyet

Bu içeriği faydalı buldunuz mu?
Yazar:
Sorularla İslamiyet
Kategori:
Okunma sayısı : 1.000+
Yorum yapmak için giriş yapın veya kayıt olun