İçki satmanın cezası nedir?

Tarih: 11.05.2016 - 00:46 | Güncelleme:

Soru Detayı

- İçki içenin cezasını biliyorum başka sitelerde de yazıyor zaten.
- Peki içki satanın şeriata göre cezası nedir?
- Bir Müslümanın içki satmasının yasak olduğunu biliyorum ama bunun cezası nedir?

Cevap

Değerli kardeşimiz,

Peygamber Efendimiz (asm) bir hadisinde on kişiye lanet ederek şöyle buyurmuştur:

“(Ham maddesinden içki yapmak maksadıyla) sıkana ve sıktırana, içene ve sakilik yapana, (imalathaneden veya depodan, toptancıdan perakendeciye veya müstehlike kadar) taşıyana ve taşıtana, satana ve satın alana, bağışlayana, bunun parasını yiyene lanet olsun.” (İbn Mâce, Eşribe 6; Tirmizî, Buyu, 59; Ebû Dâvûd, Eşribe 20, 3674)

Buna göre sadece içki içen değil, buna vesile olanlar da sorumlu ve günahkar olurlar. Bu sorumluluk hem amme hakkı açısından hem de Allah hakkı bakımından önemlidir. Bu nedenle, amme hakkı için dünyada ceza, Allah hakkı için de ahrette ceza söz konusudur. Çünkü hem toplum hayatını ilgilendiren bir suç içlenmiş hem de Allah’ın haran kıldığı bir günaha girilmiştir.

Demek ki bir Müslüman öncelikle, günaha girmekten sakınmalı ve işleyeceği suçun Allah’a isyan olduğunun farkında olmalıdır. Bu şuur ve bilinci hem kişi ve ailede hem de toplumda yerleştirmek gerekir.

İçkinin haram kılınması, yasağın kapsamı ve içki alışkanlık ve bağımlılığına götüren yolların kapanması, fert ve toplumların bu yönde hazırlanması ve eğitimi konusunda İslam’ın öngördüğü programın ve bir dizi tedbirin belki de son halkasını, sarhoşluk suçuna kamu düzeninin bir gereği olarak maddî-cezaî bir müeyyide uygulaması teşkil eder.

Kur’an ve Sünnet’te alkollü içecekler açıkça yasaklanmış olmakla birlikte bunları içen kimseye Hz. Peygamber (asm) döneminde sayı ve keyfiyet bakımından farklı celde cezaları ve ilave cezalar uygulanmıştır. (Buhari, Hudud, 4; Ebû Dâvûd, Hudud, 35-36; Şevkani, VII, 156-157)

İçki içene Hz. Ebu Bekir kırk, Hz. Ömer ise sahabe ile yaptığı istişare sonunda seksen sopa vurdurmuştur. (Ebu Davud, Hudud, 37; Şevkânî, VII, 156-157)

İçki içmediği halde, başta verdiğimiz hadiste sayılan günahları işleyenlere verilecek belli bir ceza olmadığı için bunlara tazir cezası verilir.

İslam Ceza Hukukunda had, kısas ve diyetin dışında kalan suçlar için miktarı önceden belirlenmemiş olan cezalara "tazir" denir.

Tazir cezasının verileceği yerlerden biri, toplumu da ilgilendiren günahlardır.  Günahlara karşı konulan tazir cezaları, islam Hukuku'nun doğrudan doğruya haram kıldığı ve yapılmasını yasaklayarak, suç kabul ettiği fiillerdir. Bunlar, ilgili suçun cezası hakkında ayet ve hadis gereği herhangi bir hükmün (nassın) bulunmadığı, ceza takdirinin hakime bırakıldığı suçlardır.

Özetle, içkiyi imal eden, imal ettiren, içkiyi sunan, imalathaneden veya depodan, toptancıdan perakendeciye veya içene kadar taşıyan, taşıtan, satan ve satın alan da bu günahı işlemiş olur ve hakim tazir cezası verir.

İlave bilgi için tıklayınız:

TA'ZÎR...

Selam ve dua ile...
Sorularla İslamiyet

Bu içeriği faydalı buldunuz mu?
Yorum yapmak için giriş yapın veya kayıt olun