Khal suresi ve Hafd suresi var mıydı?

Tarih: 12.06.2021 - 10:58 | Güncelleme:

Soru Detayı

Khal suresi ve Hafd suresi olarak iki sure Kuranda imiş, sonra nesih olmuş. Nesih olduğunu dair bir delil var mı? Bazı kaynaklara göre, bu 2 sure tek Sahabi (yani Ubeyy ibn Kaab)’dan şahitlik alındığı için, sure olarak Kuran'a alınmamış, bunun da delilleri mevcut mu?

Cevap

Değerli kardeşimiz,

Öncelikle ifade edelim ki, Hal ve Hafd suresi diye Übeyy ibn Ka'b'ın şahsi mushafında bulunanlar, aslında kunut dualarıdır, ayet veya sure değillerdir. Muhtemelen Übeyy bu duaları teberrüken mushafının sonuna yazmış, ancak sonradan gelen bazı cahiller bunların sure olduklarını zannetmiş olabilir.

Kuran'da, şu andaki halinden ayrı olarak başka surelerin olduğu türünden iddiaların, ne ilmen ne aklen ne de dinen kabul edilecek bir tarafı yoktur. Bu gibi hurafelerin bir kısmı Şialar, bir kısmı da tahkik ehli olmayan bir takım cahiller tarafından uydurulmuştur.

Çünkü, “Şüphesiz bu zikri/Kur’an’ı Biz indirdik ve onu koruyacak olan da Biziz.” (Hicr, 15/9) mealindeki ayetin doğruluğuna iman eden bir kimsenin bu tür hurafelere inanması mümkün değildir. 

Nitekim eskiden beri ehl-i tahkik olan şia alimleri de bu tür iddiaları kesin olarak reddetmişlerdir.

Mesela: Şîa’da tahrif iddialarına ilk karşı çıkanlardan biri de Şeyh Sadûk olarak bilinen ve Kutub-i Erba’a olarak Şîa nezdinde sahih kabul edilen hadis mecmuasından birinin müellifi olan Ebu Cafer Muhammed İbn Ali İbnu’l-Hüseyin İbn Babeveyh el-Kummî (öl. 381/991) şunları söylemiştir: 

“Şîa inancına göre yüce Allah’ın peygamberi Hz. Muhammed’e gönderip ve iki kapak arasında toplanan Kur’ân bundan ibarettir ve ne fazla ne de eksiktir.” (bk. Şeyh Sadûk, Risaletü'l-İ'tikadi'l-İmamiyye, s. 99-103; Kâşânî, Kitâbü'l-vâfî, IX, 1778)

İlave bilgi için tıklayınız:

Kur'an-ı Kerim'in yazılması, toplanması ve kitap haline getirilmesi ...

Selam ve dua ile...
Sorularla İslamiyet

Yazar:
Sorularla İslamiyet
Kategori:
Okunma sayısı : 500+
Yorum yapmak için giriş yapın veya kayıt olun