Hayvanların Allah'ı tespih etmelerini bilimsel açıdan destekleyen bulgular var mıdır?

Değerli Kardeşimiz
 

Allah’ı, sadece hayvanlar değil, bütün mahlûkat tespih etmektedir. Yerde ve gökte ne varsa hepsinin Allah’ı tespih ettiği, zikrettiği Kur’an’da bildirilmektedir. Ancak, bunları bizim anlayamayacağımız belirtilir. Her bir varlığın fıtri görevi de onun ibadeti şeklinde yorumlanmaktadır. Koyun süt, arının bal ve elma ağacının elma vermesi bir bakıma bunların ibadeti şeklinde ifade edilmektedir.

Atomun çekirdeği etrafında elektronlar saniyede 60 bin devir yapmaktadır. Moleküller de hareketlidir. Dünya da, ay da, güneş sistemi de hareket etmektedir. Uzaydaki bütün cisimler harekettedir. Kısacası kâinatta atomdan galaksilere kadar her şey hareket halindedir. Varlıkların hareket ve davranışları da bir bakıma onların zikri şeklinde kabul edilmektedir. Bu açıdan bakıldığında demek ki, her şey Allah’ı zikir ve tespit etmekte, O’na ibadet etmektedir.

Peygamber mu’cizeleri, hayvanların konuşmaları ve Allah’ı zikretmeleriyle ilgili olarak bize en ileri hududu çizmektedir. Biliyorsunuz Kur’an-ı Kerim’de Allah, Hz. Süleyman’a bütün hayvanların dilini öğrettiğini beyan buyuruyor. Kur’an’da, bir dişi karıncanın diğer karıncalara yuvalarına girmelerini, zira Hz. Süleyman’ın ordusunun gelmekte olduğunu, bilmeyerek kendilerine zarar verebileceğini bildirdiği, bunu da Hz. Süleyman’ın duyduğu ve bu vesileyle Allah’a hamd ettiği anlatılıyor. Yine hüd hüd kuşunun Hz. Süleyman’a gelip,Yemen melikesi Belkıs ve milletinin Allah’ı bırakıp güneşe taptıklarını haber verdiği Kur’an’da yer alıyor. Bütün bunlardan anladığımız, hayvanlar âleminin kendi dilleri ile konuştuğu ve Allah’ı da zikrettiğidir.

Hayvanların konuşması ise, belirli frekanslarda ses çıkarma şeklindedir. Bu frekansları bizim şimdilik algılamamız mümkün değildir. Tıpkı, radyo ve televizyon dalgalarına yüklenen ses ve görüntüleri doğrudan algılayamadığımız gibi.  Bazı hayvanların davranışlarına bağlı olarak değişen ses dalgalarının frekanslarını tespite yönelik laboratuar çalışmaları vardır. Bunları bizim algılayacağımız frekansa getirmek belki mümkün olabilir. Bir hayvandan çıkan ses frekansı,  bizim ses frekansımıza adapte edilebilirse, o zaman o hayvanın konuşmasını anlayabiliriz. Ya da Allah, Hz. Süleyman gibi bir kabiliyet verirse, o zaman da o hayvanların âlemine girip ne konuştuklarına şahit olabiliriz.

Selam ve Dua ile..

Prof.Dr.Adem Tatlı

Bu içeriği faydalı buldunuz mu?
Okunma sayısı : 500+
Yorum yapmak için giriş yapın veya kayıt olun