İyilik ve kötülük diye iki ilah olduğu düşünülse ne olur?

Tarih: 17.10.2018 - 13:50 | Güncelleme:

Soru Detayı

- Bazı kişilerin İyilik ve kötülük olmak üzere iki farklı ilaha inandıklarını gördüm. Sonra aklıma şöyle birşey geldi. Ama pek bir cevap bulamadım.
- Dedikleri gibi iki ilah olduğu düşünülse bunlardan biri tamamen iyilik, diğeri ise tamamen kötülük. Yani öz olarak ne iyi olanda bir kötülük, ne de kötü olanda asla iyilik bulunmuyor.
- Böyle bir şeyin mantıksal çelişkileri veya böyle inançları çürütecek deliller nelerdir?
- Buna şu anki yaratılışla ilgili de misaller getirilebilir.
- Bu soru için aklımda bir an karanlıkla aydınlığı getirdim hangisi yener diye ama mantıken ikisi zıt olduğu için bir bine eşit geldi, yani birbirini yok edemez şeyler...
- Yani bunlara göre iyiliği temsil eden evreni yarattı diyelim, kötü olan da yok etmeye uğraşıyor veya kötülüğün galib olmasını istiyor, Aslında öyle bir şey olsa yaratılmada olamaz birbirleriyle sürekli uğraşan bir şey birbirlerinin yaptıklarını yok etmeye uğraşan iki şey ikisi de aynı eşit seviyede güç kullanacağından o halde ikisinin dilediği de olmayacak. Yani kendileri kuvvet olarak sınırsız değil de, ikisi de aksine birbirini sınırlayan şey olacak. O halde evrenden insandan vb. bahsetmek mümkün olmayacak. Biri diğerinden güç bakımından aciz ise o zaman hep güçlü olan sahada kalacak diğeri yok olmaya mahkum. Bunun yanı sıra Evrene baktığımız zaman iyilikler kötülüklerden daha çok.
- Bu durum kafama takıldı aydınlatırsanız sevinirim...

Cevap

Değerli kardeşimiz,

İyilik, güzellik, adalet gibi değerler tarihte filozoflar tarafından oluşturulan doğal teoloji açısından tanrılaştırılmıştır.

Platon bu değerleri ezelilik ile vasıflandırarak mitolojilere dayalı çok tanrılı eski Yunan dinine monte etmiştir.

Plotinus ise bu değerlerden özellikle iyiliği kendi mutlak ilahı olan Bir ile eş tutmuştur.

Pers kültürüne ait Zerdüşlük ise Hint Brahmanizm’i ile karışık bir surette Ahura Mazda adlı iyilik tanrısı ile Ehrimen arasında sonsuz bir mücadele inancına sahiptir.

İnsanın nefis kaynaklı doğası kendi iradesi ile işlediği ahlaki yanlışlıklar ve kötülüklerin sorumluluğunu yüklenmek hususunda isteksizdir. İşlediği kötülüklerin vicdanına yük olan ağırlığından kurtulmak için böylesi bir inanca yönelmiş olduğu anlaşılmaktadır.

İyilik ve kötülük bizim insani ölçülerimizle idrak ettiğimiz değerlerdir. Fayda ve zarar algılarımız bunda etkilidir. Bu beşeri değerlerin yaratıcı bir konuma yükseltilme işlemi de yine insan aklı tarafından gerçekleştirilmektedir.

Ulûhiyetin gerçek keyfiyeti ise ancak vahy yolu ile bildirilirse bilinebilir.

Vahy yoluyla bildirilende ise Allah Teala'nın benzerinin ya da örneğinin olmadığı açıkça bildirilmektedir. Bu nedenle bize düşen bu değerleri ilahlaştırmak değildir.

Şeytanlar selim akılların ve bozulmamış fıtratların kötü olarak kabul ettiği her türlü negatif olguya eşlik etmekten zevk aldıkları için bunlara özel yaratılmış aciz mahlûklardır. Asla yaratıcı değillerdir.

İnsana şeytanların musallat olmasının nedeni ise insanın bunlarla mücadele ederek, yani kendi işlemesi ile iyiliği ve mükâfatı hak etmeleri içindir. Üstelik bu mücadelede Allah Teala kendisine sığınıldığında yardım edeceğini vaat etmiştir.  

Bu değerlerin ve şeytanların, meleklerin bizim hayatımızda var olmalarının nedeni ise dünya hayatının bir imtihan yeri olarak yaratılmış olmasıdır.

Yeniden dirilme ve yapıp ettiklerimizden sorgulanarak bunlara uygun akıbetleri göreceğimize inanma kötülük kavramını izafi yapar.

Bir olaydaki iyiliğin noksanlığı onu bir üst derecedeki daha iyiye göre kötü yapar.

Dünya hayatında insanların karşılaştığı belalar ve özellikle de diğer insanlar tarafından uğranılan eziyet ve cefalar, Allah Teala'nın asla razı olmadığı ve gadap ettiği hususlardır.

Bu gibi fiillere doğrudan Allah Teala'nın kahrı, eziyet çekenlere de yine doğrudan Allah Teala'nın merhameti tecelli etmektedir. Bu ise mutlak bir tecelli olduğundan, sonsuz bir ahreti, bir mahkemei kübrayı iktiza eder.

İlave bilgi için tıklayınız:

Kainatta birden fazla ilah olsaydı sonuç ne olurdu?
Kâinatta birbirleri ile anlaşabilen birden fazla ilah bulunamaz mı ...
Neden birden fazla ilah olamaz?
Allah'ın birliğinin delilleri nelerdir? Tevhid delilleri...

Selam ve dua ile...
Sorularla İslamiyet

Bu içeriği faydalı buldunuz mu?
Yazar:
Sorularla İslamiyet
Kategori:
Okunma sayısı : 500+
Yorum yapmak için giriş yapın veya kayıt olun