İyilik olarak, süreklice Allah tealayı anmak / zikretmek yeterli midir?

Tarih: 22.09.2014 - 10:47 | Güncelleme:

Soru Detayı

- Bir insanın kendini buluşundan itibaren, o insana İYİLİK olarak süreklice Allah Teala'yı anması (zikretmesi) yeterli midir?

Cevap

Değerli kardeşimiz,

- Allah Teala'yı anmak, yani zikretmek demek yalnızca dil ile onun bazı isimlerini tekrar etmek demek değildir. Zikir, dil ile olduğu gibi, kalb ile akıl ile davranış biçimi ile ve fikir ile de olur. Bunun manası şudur:

Her zaman ve her mekânda Allah’ın emir ve yasaklarını zikreder / hatırlamak ve onlara riayet ederek hayatı sürdürmek gerekir.

- Yoksa sadece dil ile Allah’ın bazı isimlerini tekrar etmek -güzel olmakla beraber- asla yeterli değildir.

Bir yandan böyle bir zikirde bulunurken, diğer yandan takva dairesinde hareket edilmiyorsa, bu yanlış bir iş, bir çelişki olur.

Demek ki Allah’ı anmak veya zikretmek demek, Kur’an ve sünnete uygun bir hayat sürdürmek demektir.

Dil ile zikretmek de diğer zikirlere kuvvet verdiği için elbette güzeldir. Fakat eğer lisanla yapılan zikir; niyet, fikir, kalp, akıl, beden ve organlar gibi insanın diğer yönlerini hareket ettirmekten uzak ise, böyle dil ile zikir sadece bir gaflet eseri olarak ortaya çıkmış demektir. Bazı kimseler de bununla her şeyi çözdüklerini sanırlar.

Özetle Kur’an’da geçen “zikir”den maksat Allah’ı anmaktır. Bu ise her şeyden önce tahkiki bir iman şuuruyla mümkündür. Çünkü ancak böyle bir iman şuuruyla her şeyde Allah’ın isim ve sıfatlarının, ilim ve hikmetinin, kudret ve rahmetinin izlerini takip edebilir ve Allah’ı hakkıyla zikretmiş oluruz.

Arz ettiğimiz gibi, dil ile yapılan zikir ancak başka “insanî birimleri” harekete geçirdiği takdirde önem arzedecektir.

Selam ve dua ile...
Sorularla İslamiyet

Bu içeriği faydalı buldunuz mu?
Yorum yapmak için giriş yapın veya kayıt olun