İsra suresi 1- 8. ayetlerinde Yahudilerin bozgunculuk ve nankörlükleri anlatıldıktan sonra "Umulur ki Rabbiniz size acır." denmesini, masumların hakları açısından değerlendirir misiniz?

Tarih: 29.11.2010 - 00:00 | Güncelleme:

Cevap

Değerli kardeşimiz,

Ayet-i kerimelerde İslâm öncesi Yahudilerin nankörlük ve bozgunculuklarından söz edilmiş ve 8. ayette ise Hicaz'daki Yahudilerin uyarıldığı anlaşılmakta; eğer tekrar bozgunculuk ya­parlarsa Allah'ın da onları tekrar cezalandıracağı bildirilmekte, en son ceza yeri­nin ise Cehennem olacağı hatırlatılmakta; kendilerinden, İbrâhimî geleneğin son temsilcisi olan, Hz. Mûsâ (as) ve Hz. İsâ (as)'ın ilâhî hakikatlere davetlerini tekrar eden Hz. Muhammed (s.a.v)'e kulak vermeleri, eski hatalarını tekrarlamayıp onu tasdik etme­leri istenmektedir. Fakat Medine'deki Yahudiler bu çağrıya olumsuz cevap vermiş­ler; hatta Hz. Peygamber (asm) ile yaptıkları anlaşma hükümlerine rağmen Mekkeli put­perestlerle Müslümanlara karşı iş birliği yapmışlardır. Allah da onları Müslüman Arapların eliyle cezalandırmıştır. (Râzî, XX, 160; Şevkânî, III, 138)

İşte bundan ötürü Nadîr, Kurayza, Kaynuka ve Hayber Yahudilerinin başına ölüm ve helak gelmiş ve başlarına çökmüştür. Onlardan geriye kalanlar ise, mülkiyyetleri ve hükümranlıkları olmaksızın cizye ile ezilmişlerdir. (Diyanet Tefsiri, Kur’an Yolu, III/407).

Tasavvuf erbabı bu ayetin, Allah'ın rahmetinin gadabına baskın çıktığına delâlet ettiğini söyleyerek şöyle demişlerdir:

"Bunun delili şudur: Cenâb-ı Hak, onların iyilik yapmala­rından bahsedince, bu kelimeyi iki defa zikrederek buyurmuştur. Ama, onların kötülük yapmalarından bahsedince, bunu tek bir defa zikrederek buyurmuştur. Şayet Cenâb-ı Hakk'ın rahmeti gadabına galip ve baskın olmasaydı, bu böyle olmazdı." (Râzi, Tefsir-i Kebir, 14/406)

Allah onlara, değişmeyen ilâhî kanununu hatırlatıyor: Eski nankör­lük ve azgınlığınıza dönerseniz, sünnetullah yine hükmünü yürütür; baş­ka bir güç üzerinize gönderilerek perişan edilirsiniz! Nitekim öyle olmuştur.

Bu uyarı aynı zamanda inanan her milletedir de. Özellikle âyetin in­diği devirde, devlet olma yoluna giren mü'minlere de tarihî bir ibret ve öğüt levhası özelliğini taşımaktadır. Yahudilerin daha çok iki büyük fesat çıkarma ve aşırı nankörlüğü, onlara pek pahallıya mal olmuş, kısa fasıla­larla düşman istilasından kurtulamamışlardır.(Celal Yıldırım, İlmin Işığında Asrın Kur’an Tefsiri, Anadolu Yayınları: 7/3467-3468.)

Selam ve dua ile...
Sorularla İslamiyet

Bu içeriği faydalı buldunuz mu?
Yorum yapmak için giriş yapın veya kayıt olun