İnsanlarda modifikasyon ve mutasyon nasıl olmaktadır? Doğal seleksiyon nedir?

Tarih: 24.07.2014 - 00:48 | Güncelleme:

Bu soruyu sesli dinle
Soru Detayı

- Biyolojide modifikasyon denilen görünüş değişikliği yanında, mutasyon denilen genlerde değişiklik olayı vardır. Beyaz insandan siyah, esmer veya sarı insanların türemesi mümkündür. İnsanda da bu anlamda mutasyon var mıdır, bunu nasıl açıklarsınız?

 - Bir de doğal seleksiyon ne demektir, insan da bu nasıl gerçekleşir, dinimize göre kısaca açıklar mısınız?

Cevap

Değerli kardeşimiz,

Hz. Âdem babamızın genetik yapısında, kıyamete kadar gelecek bütün insanların renk ve ırk karakterleri mevcuttu. Tıpkı şimdi her bir insanda, kıyamete kadar kendi neslinden gelecek insanların renk ve ırk karakterlerinin mevcut olması gibi. Her bir insanda bu karakterler genetik olarak şifrelenmiş halde bulunur.

Şimdi insanların tamamındaki bu genetik karakterlerin toplamına, insanlığın gen havuzu denir. Karadenizli birisi ile Akdenizli birisinin evlenmesi halinde, bunlardan meydana gelecek çocukların genetik karakterleri, o anne ve babanın gen havuzlarında potansiyel olarak bulunan karakterlerin bir kombinasyonundan ibaret olacaktır.  Söz gelimi bu anne ve babanın dış görünüşünde sarışınlık yoktur. Ancak, bunlardan birisinin yirmi nesil öncesindeki bir atasında böyle bir karakter mevcut olsun. Şimdi o anne veya babanın genetik yapısında potansiyel olarak mevcut olan o karakterin, onun evlatlarında ortaya çıkması mümkündür. O genetik karakter için şartlar uygun olursa ortaya çıkar. Belki şimdi değil de yirmi nesil sonra şartlar uygun olunca o karakter ortaya çıkacaktır. Bu şekilde insanların genetik yapısında potansiyel olarak mevcut olan ve zamanla şartlara göre karakterlerin ortaya çıkması, genetik açılım olarak ifade edilir. Bunun mutasyonla bir ilgisi yoktur.

Mutasyon, genlerde meydana gelen ve yavrulara geçen değişikliktir. Mesela, hamile bir kadında tek hücre halinde yeni teşekkül etmekte olan bir bebek, radyosyona veya röntgen ışınlarına maruz kalsa, o ışınlar, bebeğin tek hücresinin içerisinde bulunan ve genetik karakterlerin şifrelendiği 46 kromozomdan birisinin bir bölgesini veya parçasını tahrip edebilir. Kabul edin ki, kromozomun tahrip edilen bu bölgesi kolun birisinin teşekkülüne sebep olacak genetik karakteri taşıyor olsun. O zaman tahrip derecesine göre, ya o çocuğun kolu hiç olmayacak veya anormal bir yapı gösterecektir. İşte bu mutasyondur.  

Ama bir kişinin kolu trafik kazasında kopsa, bu değişiklik onun evlatlarına geçmez. Yani trfik kazasında kolunu kaybeden kişinin çocukları, onun gibi tek kollu olmaz. İşte trafik kazası geçiren insanın iki kollu iken tek kollu hale gelmiş olması modifikasyondur. Yani değişikliktir. Ancak bu değişiklik yavrularına geçmez. Halbuki mutasyon yavrulara geçer.

Doğal seleksiyon, tabîi seçim demektir. Yani, herhangi bir canlıdaki yapı ve karakterin herhangi bir müdahale olmadan değişmesidir.  Mesela siz elma yetiştiriyorsunuz. Bunların bir kısmı Haziran ayında olgunlaşıyor, yani erkenci çeşit, bir kısmı da Ekim ayında olgunlaşıyor. Siz Haziran ayında yetişenleri eler, yani ortadan kaldırır, sadece Ekim ayında olgunlaşanları yetiştirirseniz, sun’i seçim yapmış olursunuz.

Kabul edin ki, erkenci elma çeşidi çok su istiyor, geç olgunlaşan da çok suda kuruyor. Tabiatta yağışa göre bunlardan birisi ortadan kalkacak, diğeri de orada hayatiyetini devam ettirecektir. İşte ortadan kalkan çeşit tabîi seleksiyona uğramış demektir. 

İnsanın tabîi seleksiyona uğraması için, yumurtadan çıkan civcivde veya kuzu veya oğlakta olduğu gibi, dünyaya gelen bebeğin hemen kalkıp kendi ihtiyaçlarını görmesi gerekir. O hayat şartlarına uyamayanlar ortadan kalkacağı için tabîi seleksiyonla elenmiş olacaklardır.

İnsan Cenab-ı Hakk’ın çok nazdar ve nazenin bir mahlûkudur. Bir yaşında ancak ayağa kalkabilmekte, on beş-on altı yaşında menfaat ve zararını anlayabilmektedir. Hz. İsmail’e de çölde annesi refakat etmiştir. Âlemlerin reisi, kainatın efendisi, bütün mahlûkatın sevgilisi ve Allah’ın habibi ve dostu olan Hz. Muhammed Sallallahü Aleyhi veselleme de annesi ve süt annesi belli yaşa kadar müzahir ve koruyucu olmuştur.

İnsan, kendisine verilmiş olan akıl ve muhakeme sayesinde, hayatını tehdit eden bir takım hastalık, musibet ve olumsuzluklara maruz kaldığı zaman gerekli tedbirleri almaktadır. Tedbir almaması, kendisini tabiatın akışına bırakması halinde, manen muhafazasıyla sorumlu olduğu ve kendisine emaneten verilmiş olan  vücut nimetinin hesabı sorulacaktır. 

İnsan henüz kendi hayatını muhafaza yaşına gelmemişse, ona bakmakla yükümlü olan kimseler, onun hayatını tehdit edecek olumsuzluklara  karşı tedbir almakla sorumludurlar.

Bebeğin teşekkülü esnasında, milyonlarca spermden en kuvvetlisi, en güçlüsü, sıhhat bakımından en elverişlisi, bir takım zorlu  engelleri aşarak yumurtayı dölleyebilmektedir. Burada zaten Cenab-ı Hak, insan için hayat şartlarına en uygun olanı seçmiştir. Dolayısıyla insanda tabî seleksiyonu düşünmek mümkün değildir.

Selam ve dua ile...
Sorularla İslamiyet

Bu içeriği faydalı buldunuz mu?
Kategori:
Okunma sayısı : 5.000+
Yorum yapmak için giriş yapın veya kayıt olun