İnsan hikmetini bilmediği şeyleri ahirette öğrenir sözü hadis mi?

Tarih: 27.07.2023 - 08:55 | Güncelleme:

Soru Detayı

- Ahiretin güzelliklerinden birisi kişinin bu dünyada hikmetini bilmediği şeyleri ahirette hikmetini öğrenmesidir.
- Bu hadis sahih mi?

Cevap

Değerli kardeşimiz,

Bir hadis rivayeti olarak böyle bir bilgiye rastlayamadık.

Ancak şu bir gerçektir:

İnsana en büyük lezzet veren hususlardan bir ilimdir. İlmin artması nispetinde ruhun, ulvi duyguların ve kalbin lezzeti de artar. Onun içindir ki, Kuran’da Peygamberimiz (asm) için Allah’ın tavsiyesi,

 “Rabbim! İlmimi arttır!” (Tâhâ 20/114)

şeklindedir. Zira, maddi gıdalardan damağın ve midenin aldığı lezzet, dimağın, ruhun ve manevi latifelerin aldığı lezzet yanında çok hafif kalır.

Yine Kuran’da “Allah, dilediğine hikmeti verir ve kime hikmet verilirse o kimse birçok hayra nail olmuş demektir. Bunu ise ancak derin kavrayış sahibi olanlar düşünüp anlarlar.” (Bakara, 2/269) buyurulur. 

İslam bilgin ve düşünürleri, özellikle hicrî IV. asırdan itibaren dinî, felsefî ve ilmî bilgilerin tamamını hikmet kavramı içinde değerlendirerek, teorik bilgilere "nazarî hikmet", pratik bilgilere "amelî hikmet" adını vermişlerdir.

Öte yandan bütün ahlakî erdemleri "hikmet, adalet, yiğitlik, iffet" olarak dört temel erdem içinde toplayan ve bunların başında da hikmeti gösteren felsefî anlayış, zamanla Râgıb el-İsfahânî, Gazzâlî, İbn Hazm gibi ahlaka dair eserler yazan din âlimleri tarafından da benimsenmiştir.

Selam ve dua ile...
Sorularla İslamiyet

Bu içeriği faydalı buldunuz mu?
Yazar:
Sorularla İslamiyet
Kategori:
Okunma sayısı : 75
Yorum yapmak için giriş yapın veya kayıt olun