İman hakikatleri için delil getirmek yanlış mı?

Tarih: 08.04.2016 - 06:08 | Güncelleme:

Soru Detayı

- Şura 16: “İslam'ı kabul ederek ona icabet edildikten sonra Allah'ın dini hakkında hala tartışanların delilleri ise Rableri katında boştur. Hem onların üzerine bir gazab ve onlar için pek şiddetli bir azab vardır.” ayetine göre Müslümanların Allah'ın varlığı, ahiretin varlığı gibi konularda delil arayıp o deliller hakkında tartışıp konuşmaları yanlış mı?

Cevap

Değerli kardeşimiz,

- İlgili ayetin meali şöyledir:

“İnsanlar Allah'ın davetini kabul ettikten sonra hâlâ Allah'ın dini hakkında münakaşaya tutuşanların öne sürdükleri delillerin, Rableri katında hiçbir değeri yoktur. Onlara bir gazap ve şiddetli bir azap vardır.” (Şura, 42/16)

Bu ayetin  özet açıklaması şöyledir:

“İnsanlar / müminler Allah’ın Hz. Muhammed ile gönderdiği İslam dinine icabet ettikten sonra, onları dinlerinden çıkarmak için uğraşan ve onlarla tartışırken bazı deliller getirenlerin bu delilleri Allah’ın nezdinde beş para etmez. Ve onlar büyük bir cezaya çarpılacaklardır.”

Burada dikkat edilmesi gereken nokta: “Allah’ın davetini kabul ettikten sonra” ifadesi Müslümanlar için; “hâlâ Allah'ın dini hakkında münakaşaya tutuşanların...” ifadesi ise kâfirler için kullanılmıştır. Yani, bu ayet “müminlerin iman ettikten sora dini inançlarını delillerle takviye etmeleriyle” ilgili değildir.

Bazı alimlere göre, Müslümanları dinlerinden uzaklaştırmak isteyenler Yahudilerdir.

Bazılarına göre de hem Yahudi hem Hristiyanlardır.

Diğer bazılarına göre, bunlar müşriklerdir. Müslümanları tekrar cahiliye devrine döndürmek istiyorlardı. (bk. Taberi, Razi, İbn Kesir, İbn Aşur, ilgili ayetin tefsiri)

- İslam’da imanı kuvvetlendirmek, İslami emirlerin hikmetini öğrenmek için deliller aramak büyük sevaba medardır. “İman-ı takiki”den maksat da bu delillere ulaşmaktır.

Selam ve dua ile...
Sorularla İslamiyet

Bu içeriği faydalı buldunuz mu?
Kategori:
Okunma sayısı : 1.000+
Yorum yapmak için giriş yapın veya kayıt olun