İbrahim Peygamber, karısını -haşa- krala mı sundu?

Tarih: 16.07.2019 - 07:28 | Güncelleme:

Soru Detayı

- Tevrat’ta ve bazı hadislerde Hz. İbrahim’in karısını önce Firavun’a sonra bir başka ülke kralına (kendi hayatından korktuğu gerekçesiyle sunduğu ve karısına kendinin kız kardeşi) olduğunu tembih etmesi ifade ediliyor. İbrahim peygamberin yalan söylemesi ve karısını sunması hem de bunu iki kez yapmasını bazı çevreler tarihteki (haşa) ilk gavatlık olarak adlandırıyor. Bu konuda ne düşünüyorsunuz:
- Neden bir peygamber karısı için iki kez kız kardeşim diye yalan söylüyor? (Tekvin, bap: 12,20.)
- Neden, Mısır'da onu Firavun'a sunuyor?
- Neden Tanrı tarafından, İbrahim cezalandırılacağı yerde, Firavun cezalandırılıyor ve elleri kalkmıyor?
- Neden Firavun, İbrahim'e cariye, hayvan, altın, gümüşle birlikte karısını geri veriyor?
- Bu gibi soruların yanıtları bir türlü bulunamamış.

Cevap

Değerli kardeşimiz,

“Hz. İbrahim’in, hanımını Firavuna / krala sunduğu” ifadesi çok edepsizce olmuştur. Çünkü bu ifadede “sunmak” vardır. İster keyfi, ister korku neticesi olsun, eşini başkasına sunmak, değil Allah dostu olmuş Hz. İbrahim gibi birinin yapması, en adi bir adamın dahi kolay kolay yapamayacağı bir iştir.

- Şimdi biz kaynakların en sahihi kabul edilen Buhari ve Müslim’deki olayın özetle anlatımına bakalım:

Ebu Hüreyre anlatıyor: Hz. Peygamber şöyle buyurdu:

“İbrahim peygamber bütün hayatında üç defa (kinayi tarzda) yalan söylemiştir (söylemek zorunda kalmıştır). Bunlardan iki tanesi Allah’ın Zat-ı akdesi için söylemiştir: Birincisi: (Geride kalıp putları kırmak için) 'Ben hastayım (gelemiyorum)' (Saffat, 37/89) demesi. İkincisi 'Kavmi: Bu putları sen mi kırdın?' diye sorduklarında 'Hayır, şu büyükleri onları kırdı.' (Enbiya, 21/63) demesi. Bir tanesi de hanımı Sare için söylemiş. Şöyle ki: İbrahim bir yolculuğunda eşi beraberinde olduğu halde, cebbar / zalim bir adamın (kralın) ülkesine uğramak zorunda kalmıştı." 

"(O zalimin, ülkesine gelen evli güzel kadınları taciz ettiği herkesçe bilindiği için, İbrahim de bundan haberdardı. Onun için), Bir gün o despot adamın yakın çevresinde bulunan bazı kimseler, bir adamın geldiğini, yanında çok güzel bir hanımın olduğunu söylemişler. Bunun üzerine Hz. İbrahim’i yanına çağırmış ve yanındaki kadının, kendisinin karısı olup olmadığını sormuştur. Hz. İbrahim: 'O benim kız kardeşimdir.' diye cevap vermiş ve ardından gidip hanımına da: 'Ben senin için kız kardeşim.' dedim. Sana sorarsa sen de benim için 'Kardeşimdir.' deyiver. 'Sen gerçekten İslam’da benim kız kardeşimsin.' demiş." 

"Sonra despot adam yine de Hz. Sare’yi yanına çağırmış ve taciz etmek istemiştir. Ancak Allah elini ona her uzattığında eli şiddetle tutulmuş... Nihayet onu serbest bırakmıştır…” (bk. Buharî, Enbiya 8; Müslim, Fezail 154)

Bu kıssanın tamamı konumuzu ilgilendirmediği için burada kısa kesiyoruz.

Bu sahih kaynakların verdiği bilgiden şunları öğreniyoruz:

a) Hz. İbrahim hanımını asla kimseye sunmamıştır.

b) Bu şerefsizce tacizden kurtulmak için en sevmediği yalanı -sahih bir manasını düşünmüş olsa da- göğüslemiştir.

c) Hz. İbrahim’im ilgili kıssası bir defa vuku bulmuştur. Bazı yerlerde olayın kahramanı “Mısır Firavunu”, bazı yerlerde “Cebbar / despot bir kral” olarak geçtiği için, bazı cahiller bunun ayrı iki olay olduğunu sanmışlar.

- Keza bu sahih hadis kaynaklarında verilen bilgi de bu olayın bir defa vuku bulduğunu göstermektedir.

d) Bir peygamberi çirkin yaftalar ile  kötülemek, sövüp saymak, kişiyi İslam dininden dışarı atar. Bu konuyla ilgili internette görebildiğimiz bazı bilgilere yer verenler ya dinsizdir ya mecnundur ya da ne dediğini bilmez bir ahmaktır. 

e) Zikrettiğimiz sahih hadislerde, ilgili kralın Hz. Sare’ye değişik mücevherler verdiğine dair bir bilgi yoktur. Sadece, iki-üç defa tacize teşebbüs ettiğinde elinin tutulması / âdeta felç olması ve pişmanlığını ifade edip Hz. Sare’nin duasıyla ellerinin iyileşmesi, onu korkutmuş, belki de bir sihir olarak değerlendirmiştir. Nitekim, adamlarına: “Siz bana kadını değil, şeytanı getirmişsiniz.” demiş ve belki de ileride de Sare’den gelen bir zararı önleme adına ona Haceri de hediye etmiştir.

İlave bilgi için tıklayınız:

Hz. İbrahim yalan mı söyledi? Kur'an'ı Kerim'de Hz İbrahim'in ...

Selam ve dua ile...
Sorularla İslamiyet

Bu içeriği faydalı buldunuz mu?
Yazar:
Sorularla İslamiyet
Kategori:
Okunma sayısı : 10.000+
Yorum yapmak için giriş yapın veya kayıt olun