Hindular ve Müslümanlar arasındaki benzerlikler nasıl açıklanabilir?

Tarih: 23.09.2020 - 20:00 | Güncelleme:

Soru Detayı

- Benzerlikten kastım bu iddiadır, rica etsem cevap verebilir misiniz:
“Farsiler aynı Yahudiler gibi İbrahim'i kurucuları olarak kabul ediyorlar. Dolayısıyla bütün kadim tarihlere göre Farsiler, Yahudiler ve Araplar Abraham/İbrahim soyundandır. (Martin Haug, Ph.D., "The Sacred Language, Writings, and Religions of the Parsis", ([Zerdüşt/Mecüsi] "Farsilerin Kutsal Dil, Yazı ve Dinleri"- sayfa 85)...
- Abraham'ın babası Terah'ın aslında Keldani, Kaldi ve Kuldili doğu şehri Ur'dan gelip Mezopotamya'da yerleştiği yazılmakta. Orada bir süre bulunduktan sonra Abraham, Abram ve Brahma ve karısı Sara veya Sarai veya Sara iswati babalarının evlerini terk ettiler ve Kenan ülkesine geldiler. Abraham ve Sara'nın Brahma ve Saraiswati ile aynı oluşu ilk kez Jesvit misyonerler tarafından keşfedilmişti. (Anacalypsis, Cilt I; sayfa 387)
- Hint mitolojisinde Sarai-Savati Brahma'nın kız kardeşidir. Tevrat İbrahim konusunda iki hikaye vermektedir. İlk hikayede Abraham Firavuna Sarai'yı kız kardeşi olarak takdim ettiği zaman yalan söylediğini açıklar. İkinci hikayede Gerar krallığına da Sarai'yın gerçekten kız kardeşi olduğunu söyler. Ancak kral yalan söylediği için azarladığı zaman, Abraham Sarai'yın hem karısı, hem de kız kardeşi olduğunu söyler: "...o gerçekten kız kardeşimdir. Babamın kızıdır, ama annemin kızı değildir ve karım olmuştur." (Tekvin 20:12)
- Ancak benzerlikler burada bitmiyor. Hindistan'da Saraisvati nehrin Ghaggar adında bir kolu vardır. Aynı nehrin ayrıca Hakra adında bir kolu vardır. Yahudi geleneklere göre, Hagar Sarai'ın hizmetçisiydi. Müslümanlar onun Mısırlı bir prenses olduğunu söylerler. Ghaggar, Hakra ve Hagar'ın benzerliklerine dikkat ediniz.

Cevap

Değerli kardeşimiz,

Hinduizm ve benzeri dinlerde İslam’a benzer bazı gerçekler varsa, bunu iki şekilde düşünmek mümkündür:

1) Bu dinler İslam’dan önce var olduklarına göre, söz konusu benzerlikler daha önceki semavi ve İbrahimi dinlerden alınma şeylerdir. İmam Rabbani’nin ifade ettiği gibi, Hindistan’da birçok peygamber gönderilmiştir. Bunların tabileri hiç olmamış veya çok az olmuştur. Bu sebeple fazla meşhur olmamışlardır. (bk. Arapça, el-Mektûbât, 259. Mektup, 1/313-315)

Bu bölgede mevcut kültürün güzellikleri ve hikmetli öğütlerinin hepsi de geçmiş semavi dinlerden ve o peygamberlerden tevarüs edilen birer kalıntıdır. 

2) İslam’dan önce de gelmiş olsalar, yaklaşık 15 asırlık İslam tarihinde her topluluk ondan birçok dersler almış, güzel hakikatleri kültürlerine katmışlardır. Hindistan da bu kuralın dışında kalmamıştır. Çoğu şifahi olan bilgilerini İslam’ın yazılı kaynaklarından aldıkları bilgilerle pekiştirmişlerdir. 

İlave bilgi için tıklayınız:

Kur'an-ı Kerim'deki mucizelerin Hint kitaplarında da olması, Kur'an'ın ...

Selam ve dua ile...
Sorularla İslamiyet

Bu içeriği faydalı buldunuz mu?
Yazar:
Sorularla İslamiyet
Okunma sayısı : 1.000+
Yorum yapmak için giriş yapın veya kayıt olun