Hz. Yusuf Mısır'da yönetici olduğunda, peygamberlik görevine başlamış mıydı?

Tarih: 04.05.2009 - 00:00 | Güncelleme:

Soru Detayı

-  Mısır hükümdarlığındayken Allah'ın hükümleri ile mi hükmediyordu?
- Bir yerde Hz. Yusuf'un, Allah'ın hükümlerini yaymak için bir süre Mısır kanunlarından (Allah'ın hükümleriyle çelişmeyenleriyle) yaralandığını yazmış.
- Bilgi verebilir misiniz?

Cevap

Değerli kardeşimiz,

- İbn İshak’ın belirttiğine göre, Msır hükümdarı Velid b. Reyyan Hz. Yusuf’a iman etmiş ve dinine girmiştir.(bk. İbn Kesir, en-Nihaye, 1/241; Kasasu’l-Enbiya, 137)

Ancak, Hz. Yusuf’un Mısır’da hâkim iken nasıl bir kanunla hareket ettiğine dair bir bilgiye rastlayamadık. Kaldı ki Hz. Yusuf’a nasıl bir şeraitin verildiği, peygamberlik görevini nasıl ifa ettiği hususu da Kur’an’da belirtilmemiştir. Bu sebeple bu konuda kesin bir hüküm bildirmek kolay değildir.

Bununla beraber, “O kemal / olgunluk çağına (otuz-kırk yaşına) geldiğinde, kendisine hüküm ve ilim verdik. İşte güzel iş yapanlara biz böyle karşılık veririz.” (Yusuf, 12/22) mealindeki ayette yer alan “hüküm” ve “ilim” kavramı üzerinde farklı yorumlar yapılmıştır.

Bazı alimlere göre, “hüküm” nübüvvet, “ilim” ise nübüvvetle birlikte verilen bir bilgidir. (İbn Aşur, ilgili ayetin tefsiri)

Bazı tefsirlerde “hüküm” nübüvvet, “ilim” ise dinî bilgiler olarak yorumlanmıştır. (Razî, ilgili ayetin tefsiri)

- Bazı alimlere göre, kuyuya atıldığı zaman kendisine vahiy gelmişti. Bu görüştekiler, “Biz de Yusuf’a şöyle vahiy ettik…” (Yusuf, 12/15) mealindeki ayeti delil kabul ediyorlar. Fakat ayette geçen “vahiy" kavramını ilham anlamında kabul edenler de vardır. (Razî, ilgili ayetin tefsiri)

- İster kuyuda olduğu zaman olsun, ister Mısır’a geldiği zaman olsun, kendisine peygamberlik verilen Hz. Yusuf (as), Mısır’da görev üstlendiği zaman, kendi şeriatının dışında bir hukuk düzeni var olduğu kesindir. Nitekim bir hileyle anne-baba bir kardeşini, kardeşleriyle yaptığı bir uzlaşmayla yanına aldığı zaman, Mısır’daki hukuk düzenine aykırı davranmıştı.

“... İşte biz, Yusuf’a kardeşini alıkoyması için böyle bir plan öğrettik. Yoksa Allah dilemedikçe Hükümdarın kanununa göre, kardeşini alması uygun olmazdı.” (Yusuf, 12/76) mealindeki ayette bu gerçeğin altı çizilmiştir. (bk. Razî, bn Kesir, Kurtubî, Kasımî, Merağî, ilgili ayetin tefsiri)

Bu ayetin “Hükümdarın kanununa göre, kardeşini alması uygun olmazdı” mealindeki ifadesi, Hz. Yususf’un prensip olarak Mısır kanunlarına bağlı olarak hareket ettiğini çağrıştırmaktadır.

- Allah’ın emirlerine aykırı olmadığı sürece, örfî kanunlar ve yönetmenliklerle de amel edilebilir. Bunlar zaten zımnen ilgili şeriatın iznini almış sayılır.

Selam ve dua ile...
Sorularla İslamiyet

Bu içeriği faydalı buldunuz mu?
Yorum yapmak için giriş yapın veya kayıt olun