Hazreti Yusuf (a.s) zindanda kaç yıl kalmıştır, kaçıncı yılındayken iki tane zindan arkadaşı yanına gelmiştir, babası Hz. Yakub (a.s) dan kaç yıl ayrı kalmıştır?

Tarih: 31.08.2009 - 00:00 | Güncelleme:

Cevap

Değerli kardeşimiz,

Bu konularda kesin bir şey söylemek zordur. Çünkü kaynaklarda farklı görüşler vardır. Bununla beraber sorunuza yaklaşık olarak şöyle cevap verebiliriz.

1. Hz. Yusuf, zindanda yedi yıl kalmıştır. Beş, on iki yıl kaldığını söyleyenler de vardır.(bk. Razî, Yusuf, 36. ayetin tefsiri)

2. “Hapishaneye onunla beraber iki genç de girmişti. Onlardan biri: “Ben rüyamda, kendimi şarap yapmak için üzüm sıkarken gördüm.”Öbürü de: “Ben de başımın üstünde ekmek taşıdığımı ve bu ekmeği kuşların gagaladığını gördüm. Ne olur, bu rüyamızın tabirini bildir, doğrusu biz seni iyi insanlardan biri olarak görüyoruz.” dediler.”(Yusuf, 12/36) mealindeki ayetten “iki genç tarafından görülen rüya konusunun onun hepse girdiği ilk yılında” gerçekleştiğini söyleyebiliriz.

3. Hz. Yakub (as)’ın Hz. Yusuf (as)’dan yirmi iki yıl ayrı kaldığı söylenmiştir.(bk. İbn Aşur, Yususf, 96. ayetin tefsiri) Hz. Yusuf’un gördüğü rüya ile onu tevil ettiği zaman arasında seksen, kırk, otuz altı yıl geçtiği söylenmiştir.(bk. Maverdî, Yususf, 12/96-98. ayetlerin tefsiri).

İlave bilgi için tıklayınız:

Yusuf Suresi'nden alacağımız dersler nelerdir?

Selam ve dua ile...
Sorularla İslamiyet

Yorum yapmak için giriş yapın veya kayıt olun