Hz. Yusuf’un 5 ve 14 sırrı ne?

Tarih: 16.01.2024 - 09:34 | Güncelleme:

Soru Detayı

- Hz. Yusuf dizisinde 5 ve 14 sırrı en son peygamber(sav) gelince çözülecek deniliyor. Sır ne?
- Rivayete göre, Hz. Yusuf kuyudayken Hızır'ı görür ve ondan bir teselli alarak zorluklarla mücadele etmeyi ister. Hızır ise ona "Senin teselliye ne ihtiyacın var, göklerin ve yerin yaratılışının sırrı senin elindedir" karşılığını verir. Sonrasında eklemleri ile parmaklarını saymasını ister. Hz. Yusuf beş parmak ile on dört eklem sayar. Hızır, gökler ile yerin yaratılışında bu sayıların bizlerde olup onların yalnız ahir zaman Peygamberi çağında açıklık bulacağını belirtmiştir.

Cevap

Değerli kardeşimiz,

- Hz. Yusuf aleyhisselamla ilgili sırrı sağlam bir kaynakta göremedik.

İnternette 5, 14 sayılarının sırrı ehl-i beytle ilgili Şia kaynaklı görüntüsünü veren yorumlar vardır.

Bunların ne olduğunu kesin olarak ilmen bilemeyiz. Bununla beraber, doğruluğunda şüphe etmediğimiz bir-iki noktaya işaret edebiliriz:

1) El kelimesinin Arapçası “YED”dir. Bu kelimenin ebced değeri: 14’tür. Beş parmaklı olan bir elin içinde 14 çentik dışında 14 mafsal vardır. Ve Kuran-ı Hakim’de (Allah’a ait olanlar hariç) Yed kelimesinin tekrar sayısı da 14’tür. 

2) Kuran’ın sırlı harfleri olan “mukattaat / şifreli harflerinin sayısı: 14’tür. 

3) Arapçadaki hece harflerinin sayısı da 28’dir. Ardışık sayı sistemine göre 1’den 28’e kadarki sayıların toplamı 406=14x29’dur.

Bu hikmete mebni olarak Kuran-ı Hakîm'de şifreli 14 harf, 29 adet surelerin başında kullanılmıştır. 

4) Buradaki 406 sayısı ise, toptan en son indirilen Nasr suresinde zikredilen “Nasrullah” kelimesinin ebced değeridir.

Demek ki, şifreli harflerin bu şekildeki tasnifi, Kuran’ın i’cazını gösteren bir “Nasrullah / Allah’ın yardımı”dır. (İmam Taberi’den Bediüzzaman Said Nursi’ye kadarki tefsircilerin hemen hemen hepsi tarafından bir şekilde bu konu işlenmiştir.)

5) Ayrıca 5 sırrı, 5 vakit namazın 17 rekât farzlarıyla “el-Mebud” ismine tevafuk ve tetabuk etme konusunda öyle bir tarzda kendini göstermiştir ki, görenler hayran kalıyor. (bk. prof. Dr. N. BEKİ,  Namazın Sayısal Mucizesi)

Selam ve dua ile...
Sorularla İslamiyet

Bu içeriği faydalı buldunuz mu?
Yazar:
Sorularla İslamiyet
Kategori:
Okunma sayısı : 1.000+
Yorum yapmak için giriş yapın veya kayıt olun