Hz. Osman, bakıyorum biriniz yanıma geliyor, zinanın izleri gözlerinden okunuyor, demiş midir? Demiş ise bu söz gıybete girer mi?

Tarih: 01.05.2009 - 00:00 | Güncelleme:

Cevap

Değerli kardeşimiz,

- Yukarıda söz konusu edilen olayın doğrusu şöyledir: Hz. Enes anlatıyor: “Ben Hz. Osman’ın yanına giderken yolda gözüm bir kadına ilişti ve içimden güzelliğini düşündüm.” Yanına vardığımda, Hz. Osman: “Bakıyorum biriniz yanıma geliyor, zinanın izleri gözlerinden okunuyor” dedi ve ekledi; “Göz zinasının -harama- nazar etmek/bakmak olduğunu bilmez misin? Yemin ederek söylüyorum ki, ya tövbe edeceksin, yahut sana ta’zir cezasını uygularım.” Bunun üzerine ben: “Resulullah’tan sonra da vahiy gelir mi?” dedim. O, “Hayır! Fakat basiret, burhan/bazı deliller-alametler ve doğru feraset vardır” diye cevap verdi. (Gazalî, İhyau’l-ulûm, 3/23-24)

Görüldüğü gibi burada herhangi bir gıybet söz konusu değildir.

- Hz. Peygamber(a.s.m)’in gıybeti tarif etmesi şöyledir: Hz. Ebu Hureyre anlatıyor: Resulüllah(a.s.m); “Gıybetin ne olduğunu bilir misiniz?” diye sordu. Oradakiler “En iyisini Allah ve Resulü bilir” diye cevap verdiler. “Gıybet; kardeşini hoşlanmadığı bir şeyle zikretmendir” buyurdu. Birisi: “Eğer söylediklerim gerçekten kardeşimde varsa..?” diye sorunca, “Eğer söylediğin şey kardeşinde varsa, gıybet etmiş olursun, eğer yoksa, ona iftira etmiş olursun “ diye buyurdu(Müslim, Birr, 70).

- Aşağıdaki hadis-i şerif, Hz. Peygamber(a.s.m)’in gıybet hakkındaki tavrını ortaya koymaktadır: Hz. Ebu Huzeyfe anlatıyor: Hz. Aişe Resulullah(a.s.m)’ın yanında bir kadından bahsederken “onun kısa boylu olduğunu” söyleyince, Resulüllah(a.s.m) “kadını gıybet ettin” buyurdu(Ahmed b. Hanbel, 6/136).

Bir hadiste “Fasık olan kimsenin gıybeti yoktur”(Mecmau’z-Zevaid, 1/149) buyurulur. Yani açıktan günah işlemekten sakınmayan kimsenin yaptıklarını söylemek gıybet olmaz. Böyle kimselere, fâsık-ı mütecahir denilir. Yani fenalıktan sıkılmıyor, yüzünden haya örtüsünü atmış,  işlediği kötülüklerle iftihar ediyor, zulüm yapmaktan lezzet alıyor, sıkılmayarak âşikâre/açıktan bir surette günah işliyor, bunun da gıybeti caizdir.(bk. B. Said Nursi, Mektubat/22. Mek.-Hatime. Ayrıca bk. İbn Hacer, Fethu’l-Barî, 10/472-73).

 Resulullah (sav) buyurdular ki: "Her göz zanidir. Şurası muhakkak ki, kadın koku sürünür, sonra da (erkek) cemaate uğrarsa o da zaniyedir." (Tirmizi, Edeb 35, (2787); Ebu Davud, Tereccül 7, (4174, 4175); Nesai, Zinet 35, (8, 153)

Yine Resulullah (sav) buyurdular ki: "İki göz zina eder. İki el, iki ayak da zina ederler. Fert de zina eder." (Ramuzül Ehadis)

Göz zinası tabirleri zinaya sebeb olan durumlar için kullanılır. Haramın mukaddemesi haram, vacibin mukaddemesi de vacibdir. Bunun gibi zinanın mukaddemesi de bir nevi zina gibi tabir edilmiştir. Göz zinası gayr-i meşru cinsel ilişki gibi değildir. Göz zinası da haram olmakla beraber normal zina gibi aynı derecede bir günah değildir.

İlave bilgi almak için tıklayınız:

Facirin yaptıklarını anlatmak gıybet olmaz.

Harama bakmanın sorumluluğu

Gözler nasıl korunur

Selam ve dua ile...
Sorularla İslamiyet

Yorum yapmak için giriş yapın veya kayıt olun