Hz. Osman, bakıyorum biriniz yanıma geliyor, zinanın izleri gözlerinden okunuyor, demiş midir?

Tarih: 01.05.2009 - 00:00 | Güncelleme:

Soru Detayı

- Demiş ise bu söz gıybete girer mi?

Cevap

Değerli kardeşimiz,

- Yukarıda söz konusu edilen olayın doğrusu şöyledir: Hz. Enes anlatıyor:

“Ben Hz. Osman’ın yanına giderken yolda gözüm bir kadına ilişti ve içimden güzelliğini düşündüm.” Yanına vardığımda, Hz. Osman: “Bakıyorum biriniz yanıma geliyor, zinanın izleri gözlerinden okunuyor.” dedi ve ekledi; “Göz zinasının -harama- nazar etmek / bakmak olduğunu bilmez misin? Yemin ederek söylüyorum ki, ya tövbe edeceksin yahut sana ta’zir cezasını uygularım.” Bunun üzerine ben: “Resulullah’tan sonra da vahiy gelir mi?” dedim. O, “Hayır! Fakat basiret, burhan / bazı deliller-alametler ve doğru feraset vardır.” diye cevap verdi. (Gazalî, İhyau’l-ulûm, 3/23-24)

Görüldüğü gibi burada herhangi bir gıybet söz konusu değildir.

- Hz. Peygamber (a.s.m)’in gıybeti tarif etmesi şöyledir: Hz. Ebu Hureyre anlatıyor: Resulüllah (a.s.m); “Gıybetin ne olduğunu bilir misiniz?” diye sordu. Oradakiler “En iyisini Allah ve Resulü bilir.” diye cevap verdiler. “Gıybet; kardeşini hoşlanmadığı bir şeyle zikretmendir” buyurdu. Birisi: “Eğer söylediklerim gerçekten kardeşimde varsa?..” diye sorunca, “Eğer söylediğin şey kardeşinde varsa, gıybet etmiş olursun, eğer yoksa, ona iftira etmiş olursun “ diye buyurdu (Müslim, Birr, 70).

- Aşağıdaki hadis-i şerif, Hz. Peygamber (a.s.m)’in gıybet hakkındaki tavrını ortaya koymaktadır: Hz. Ebu Huzeyfe anlatıyor: Hz. Aişe Resulullah(a.s.m)’ın yanında bir kadından bahsederken “onun kısa boylu olduğunu” söyleyince, Resulüllah(a.s.m) “kadını gıybet ettin” buyurdu(Ahmed b. Hanbel, 6/136).

Bir hadiste “Fasık olan kimsenin gıybeti yoktur”(Mecmau’z-Zevaid, 1/149) buyurulur. Yani açıktan günah işlemekten sakınmayan kimsenin yaptıklarını söylemek gıybet olmaz. Böyle kimselere, fâsık-ı mütecahir denilir. Yani fenalıktan sıkılmıyor, yüzünden haya örtüsünü atmış,  işlediği kötülüklerle iftihar ediyor, zulüm yapmaktan lezzet alıyor, sıkılmayarak âşikâre/açıktan bir surette günah işliyor, bunun da gıybeti caizdir.(bk. B. Said Nursi, Mektubat, Yirmi İkinci Mek.-Hatime. Ayrıca bk. İbn Hacer, Fethu’l-Barî, 10/472-73).

 Resulullah (sav) buyurdular ki: "Her göz zanidir. Şurası muhakkak ki, kadın koku sürünür, sonra da (erkek) cemaate uğrarsa o da zaniyedir." [Tirmizi, Edeb 35, (2787); Ebu Davud, Tereccül 7, (4174, 4175); Nesai, Zinet 35, (8, 153)]

Yine Resulullah (sav) buyurdular ki: "İki göz zina eder. İki el, iki ayak da zina ederler. Fert de zina eder." (Ramuzü'l-Ehadis)

Göz zinası tabirleri zinaya sebeb olan durumlar için kullanılır. Haramın mukaddemesi haram, vacibin mukaddemesi de vacibdir. Bunun gibi zinanın mukaddemesi de bir nevi zina gibi tabir edilmiştir. Göz zinası gayr-i meşru cinsel ilişki gibi değildir. Göz zinası da haram olmakla beraber normal zina gibi aynı derecede bir günah değildir.

İlave bilgi almak için tıklayınız:

Facirin yaptıklarını anlatmak gıybet olmaz.

Harama bakmanın sorumluluğu.

Gözler nasıl korunur?

Selam ve dua ile...
Sorularla İslamiyet

Bu içeriği faydalı buldunuz mu?
Yorum yapmak için giriş yapın veya kayıt olun