"Şirkten sonra en büyük günah, zina etmektir." (İbni Ebi'd-Dünya) hadisini açıklar mısınız?

Tarih: 07.03.2011 - 00:00 | Güncelleme:

Soru Detayı

- Neden adam öldürme, faiz, fitne çıkarmak, anne babaya isyan etmek ilk sırada değildir?

Cevap

Değerli kardeşimiz,

İbn Ebi'd-Dünya, sadece sahih hadisleri değil, zayıf hadis rivayetleri da ihtiva eden bir kaynaktır. Bu hadisin sıhhati durumunda da bunun uygun bir zamanda söylenmesi gerekenlere işaret edilmiştir. Nitekim bu konuda farklı zamanlarda muhatapların ihtiyaç duydukları, uyarılmaları gerektiği konulara dikkat çekilmiştir. Bazen iki bazen üç, bazen yedi büyük günaha işaret edilmiştir. Aşağıdaki farklı sayıları ihtiva eden rivayetler -mukteza-yı hale mutabakattan ibaret olan- belagat ve irşat hikmetinin bir göstergesidir.

Abdullah b. Üneys anlatıyor:

“Günahların en büyüğü Allah’a şirk koşmak ve -bile bile- yalan yere yemin etmektir.” (Kenzu’l-ummal, 3/542)

Hz. Enes anlatıyor: Resullah (asm) büyük günahları şöyle sıraladı:

“Büyük günahlar: Allaha şirk koşmak, insan öldürmek ve anaya babaya âsî olmaktır.” Ve ardından:  “Size büyük günahların en büyüğünü haber vereyim mi? O da yalan söylemektir (dedi, Yahut yalancı şahitliktir)” diye buyurdu.” (Buharî, Edeb, 6; Eyman, 16; Müslim, İman, 144).

Hz. Ebu Hureyre’nin bildirdiğine göre,  Resulullah(asm) “Yedi helak edici günahlardan sakının!” buyurdu. Bu günahların neler olduğu sorusu üzerine, onları şöyle sıraladı:

“Allah'a şirk koşmak, sihir yapmak, Allah'ın -haksız yere öldürülmesini haram kıldığı- bir kimseyi haksız yere öldürmek, yetim malı yemek, faiz yemek, düşmanla çarpışırken savaşmayı terk edip kaçmak, namuslu / iffetli kendi halinde mümin kadınlara zina iftirası atmaktır.” (Buharî, Hudud, 44;  Müslim, İman, 145)

Demek ki, en büyük günahlardan birisi de zinadır. Zina, aralarında meşru bir evlilik olmayan, nikâh bağı bulunmayan kimselerin cinsi ilişkide bulunmalarına denir.

Kur'an-ı Kerim'de şöyle buyurulmuştur:

"Zinaya yaklaşmayın. Çünkü o, şüphesiz bir hayasızlıktır, kötü bir yoldur." (İsra, 3/32)

Zinanın ahlâkî, sosyal, hukukî ve sıhhî pek çok zararları vardır.

Toplumların çekirdeği ailedir. Sağlıklı nesil bu yuvada yetişir. Çocuk fizikî gelişmesini de, ahlâk ve terbiyesini de önce buradan alır. İnsan sevgisinin kaynağı ailedir.

Bu yuva için en büyük tehlike zinadır. Zina her şeyden evvel ailenin teşkilini engeller. Kurulmuş olan ailenin ise dağılmasına ve perişan olmasına sebep olur.

Zinâ, insanın sağlığı için de zararlıdır. Pek çok zührevî hastalıkların kaynağının zina olduğu tıbben sabit olmuştur. Hatta bugün insan sağlığını tehdit eden aids hastalığı da çoğunlukla üreme organları yoluyla bulaşmaktadır.

Zinanın yaygın hale geldiği toplumlarda ölüm olaylarının çoğalacağını haber veren Peygamberimiz (asm), bu noktaya dikkatimizi çekmiştir. (et-Terğib ve't-Terhib, 3/286)

Zina ile ana rahmine düşen çocukların çoğu kere doğmaları engellenir. Dünyaya gelenler ise ortada kalarak perişan olur. Anne ve baba şefkatinden mahrum kalır. Çocuğuna sonsuz şefkat ve merhametle dolu ve çocuğu için her fedakârlığa katlanan annenin çocuğunu terketmesine zorlayan, bu yüz kızartıcı kötülüktür.

Böylece zina insanı en büyük özelliğinden, sevgi ve merhamet duygusundan yoksun hale getirir.

Bunun içindir ki dinimiz, bir kadınla bir erkeğin yalnız bir yerde baş başa kalmalarından sakınmalarını tavsiye etmiştir. Durumu müsait olanların hemen evlenmelerini emretmiş, evlenmenin gereksiz masraflarla zorlaştırılmamasını öğütlemiştir.

Dinimiz, çocuk sahibi olmanın -bazılarının sandığı gibi- insanı fakir yapmayacağını, aksine evlenenlerden fakir olanları Allah Teâlâ 'nın zengin yapacağını bildirmiştir. Kendini haramdan korumak niyetiyle evlenmek isteyenlere yardımcı olunmasını tavsiye etmiştir.

Yesrip (Medine)'den gelip Mekke'nin kenarında Akabe denilen yerde Peygamberimiz (asm) ile buluşan ve onu dinledikten sonra Müslüman olmak isteyenlere Peygamberimiz (asm):

"Allah'a ortak koşmamak, hırsızlık yapmamak, zina etmemek, çocukları öldürmemek, kendiliğinizden uyduracağınız hiçbir yalanla bühtan ve iftirada bulunmamak, doğru işte isyan etmemek üzere bana biat ediniz." buyurmuştur. (Buhari, İman, 11)

Sonuç olarak zina, en büyük günahlardan biridir. Olgun iman ile bir arada barınmaz. Nitekim Peygamberimiz şöyle buyurmuştur:

"Zina eden kişi zina ettiği sırda (tam ve olgun) mümin olarak zina etmez (tam ve olgun bir mümin olmaksızın zina eder)" (Buhari, Eşribe,1) .

İlave bilgi için tıklayınız:

Büyük günahlar nelerdir?

Büyük ve küçük günahlar hakkında bilgi veirir misiniz?

Selam ve dua ile...
Sorularla İslamiyet

Bu içeriği faydalı buldunuz mu?
Kategori:
Okunma sayısı : 10.000+
Yorum yapmak için giriş yapın veya kayıt olun