Risale-i Nur'da yedi büyük kebair içinde faizin yer almaması hadise aykırı değil midir?

Tarih: 30.12.2015 - 09:44 | Güncelleme:

Cevap

Değerli kardeşimiz,

- Hadiste helak edici yedi kebair şöyle sırlanmıştır:

“(1)Allah’a şirk koşmak, (2) sihir, (3) haksız yere adam öldürmek, (4) yetimin malını yemek, (5) faiz yemek, (6) savaşı bırakıp kaçmak, (7) masum mümin kadınlara -yalan yere- zina isnadında bulunmak.” (Müslim, iman, 145)

- Bedüzzaman’ın konuyla ilgili ifadesi şöyledir:

“Hem mektubunuzda "yedi kebair"i soruyorsunuz. Kebair çoktur, fakat ekber-ül kebair ve mubikat-ı seb'a tabir edilen günahlar yedidir: 'Katl, zina, şarab, ukuk-u vâlideyn (yani kat'-ı sıla-yı rahm), kumar, yalancı şehadetlik, dine zarar verecek bid'alara tarafdar olmak'tır.” (Barla Lahikası, s. 335)

- Risaledeki farklı ifadeler şunlardır: 1-2. (şirk, sihir), 4, 5, 6, 7. (yetim malını yemek, faiz yemek, savaştan kaçmak, masum kadınlara zina isnadında bulunmak) suçları Risalede zikredilmemiştir. Bunların yerine, “zina, şarab, ukuku’l-valideyn (ana-babaya saygısızlık), kumar, yalancı şahitlik, dine zararlı bid’alara taraftar olmak” suçlarına yer verilmiştir.

- Bu farklılığın anahtar kelimesi, “ekberü’l-kebair” sözcüğüdür. Üstad, değişik hadislerde yer alan  “ekberü’l-kebair” ile “mubikat-ı seb’a” şeklindeki iki ifadeyi, birleştirmiştir. Ancak, bu iki kavramın yer aldığı farklı hadis rivayetlerindeki günahların sayısını yine de yedi olarak tespit etmekle beraber, ilgili hadis kaynaklarında ayrı ayrı yer alan günahlardan uygun gördüğü suçları bir karma şeklinde harmanlamıştır.

Öyle anlaşılıyor ki, Üstad “yedi” sayısına sadık kalmış olmakla beraber, bu yedi günahtan -kendi zaviyesinden- en büyük gördüklerini bir araya toplamayı uygun görmüştür.

- Bunu sahih hadislere aykırı görmemek gerekir. Çünkü, farklı hadislerde en büyük günah ile helak edici günahlar ayrı şekilde zikredilmiştir. Mesela: “En büyük günahlar” başlığında “Şirk, ana-babaya saygısızlık, yalan şahitlik” suçları verilmiştir. (bk.Müslim, İman, 143)

Risalelerde ise, yalnız “en büyük günah” veya “helak edici” günahlardan söz edilmemiş, bilakis, hepsinin de sahih hadis ve ayetlerde yeri olan bu günahların tamamından yedi tanesi seçilmiştir. Örneğin, yukarıdaki hadiste yer alan “ana-babaya saygısızlık, yalan şahitlik” suçları, “mubikat/helak edici” günahlar arasında sayılmamıştır. Fakat Risalelerde bunlara yer verilmiştir.

- Risalelerde zikredilen büyük günahların, bu asrın fert ve toplum hayatında yaptığı tahribatın boyutunu öğrenmekle, bunların ön plana çıkarılmasının hikmeti anlaşılabilir. Bu ise ciddi bir araştırmaya ve konuyla ilgili istatistiki bilgilere muhtaçtır. Birisi, günahların bu asırdaki tahribatlarını objektif bir şekilde bilimsel veriler şeklinde tespit ederse, bu sorunun da cevabını vermiş olur..

İlave bilgi için tıklayınız:

"Şirkten sonra en büyük günah, zina etmektir." (İbni Ebi'd-Dünya) hadisini açıklar mısınız? Neden adam öldürme, faiz, ...
Büyük günahlar, yedi kebair nelerdir? Zina ve şirk büyük günahtır; peki gizli şirk ve göz zinası da büyük günah mıdır?
Bazı günahların, anne ile zina yapmak kadar günah olduğu doğru mudur?

Selam ve dua ile...
Sorularla İslamiyet

Bu içeriği faydalı buldunuz mu?
Kategori:
Okunma sayısı : 10.000+
Yorum yapmak için giriş yapın veya kayıt olun