"Ümmetimin ekserisinin ölümleri gözdendir." anlamında hadis var mıdır?

Tarih: 23.05.2009 - 00:00 | Güncelleme:

Soru Detayı

"Cenab-ı Hakk'ın kaza ve kaderinden sonra, ümmetimin ekserisinin ölümleri gözdendir."
- Bu anlamında bir hadis var mıdır?
- Varsa nasıl anlamalıyız?

Cevap

Değerli kardeşimiz,

Bu hadisi Bezzar tahriç etmiştir. Hz. Cabir anlatıyor:  Resulüllah (a.s.m) şöyle buyurdu:

"Cenab-ı Hakk’ın yazgısı, kaza ve kaderinden sonra, ümmetimin ekserisinin ölümleri gözdendir.”

Hafız Heysemî, hadisin sahih olduğuna işaret etmiştir.(bk. Mecmauz-Zevaid, 5/106). İbn Hacer de bu hadisin “hasen” olduğunu belirtmiştir. (Fethu’l-Bârî, 10/204).

Burada göz değmesinin gerçek bir olgu olduğuna işaret etmek için “Kaza ve kaderden sonra, ümmetin ekserisinin ölümleri gözdendir.” ifadesine yer verilmiştir.

Yoksa, “gözden ölmek” de kaza ve kaderin dışında değildir. Demek ki hadisteki taksimat zıtların taksimatı değil, bir bütüne ait parçaların taksimatıdır. Maksat -diğer ölümlerin sebebi olan şeylerin de dahil olduğu- kaza ve kaderin diğer bir yansıması olan göz değmesinin önemli bir faktör olduğuna işaret etmektir.

Kuvvetli bir ihtimalle, Efendimiz (a.s.m) göz değmesiyle ilgili bir olayın vuku bulması münasebetiyle, bu gerçeğe işaret buyurmuştur.

Nitekim, Müslim’in aktardığı şu hadiste de göz değmesinin tesirine işaret edilmiştir.

Abdullah. b. Abbas anlatıyor: Hz. Peygamber (asm) buyurdu ki;

“Göz değmesi haktır. Kaderi geçen bir şey olsaydı, onu göz değmesi geçerdi.” (Müslim, Selam,42).

İlave bilgi için tıklayınız:

Nazar / göz değmesi insanı öldürür mü?

Selam ve dua ile...
Sorularla İslamiyet

Bu içeriği faydalı buldunuz mu?
Kategori:
Okunma sayısı : 5.000+
Yorum yapmak için giriş yapın veya kayıt olun