Allah vereceği duayı kişiye yaptırır, sözü hadis mi?

Tarih: 22.03.2022 - 07:27 | Güncelleme:

Soru Detayı

- Ben 30 yıldır dua ediyorum.

Cevap

Değerli kardeşimiz,

Sorudaki şekliyle bir hadis rivayetine rastlayamadık. Fakat benzer bazı hadisler şöyledir:

“Sizden birinize dua kapısı açılırsa, ona rahmet kapıları açılır. Allah’ın kendisinden istenilen en sevimli şey afiyettir.” (bk. Tirmizi, 3548)

“Sizden kime dua (kapısı) açılırsa, ona icabet kapıları da açılır.” (Kenzu’l-Ummal, 3154).

“Allah bir kuluna, cevap vermeyeceği bir duayı etmesine izin vermez. (Allah bir kulunun dua etmesine izin verdiyse, o duaya cevap verecek demektir.)(Hilyetu’l-Evliya, 3/263; el-Fethu’l-Kebir, 10456).

Ebu Nuaym, bu hadisin garip olduğunu ve zayıf bir ravinin teferrüd ettiğini bildirmek suretiyle zayıflığına işaret etmiştir. (bk. el-Hilye, a.g.y)

Kanaatimizce, bu gibi hadis rivayetleri -sahih olmak şartıyla- Allah’ın duaları mutlaka kabul edeceğine dair bir manayı ifade etmez. Rivayetlerden birinde “icabet”e söz verilmiştir.

İcabet ise, istendiği şekliyle kabul edileceği anlamında değil, her duaya cevap verileceği anlamındadır.

Bediüzzaman Hazretlerinin konuyla ilgili açıklaması şöyledir:

“..Ve keza zalimlerin tasallutu ve belaların nüzulü, bazı hususî dualara vakittir. Bu vakitler baki kaldıkça, o namazlar, o dualar yapılır. Eğer bu vakitlerde dünyevî maksadlar hasıl olursa, zâten nurun alâ nur. Ve illâ, icabet duaya iktiran etmedi, diyemezsin."

"Ancak, henüz vakit inkıza etmemiş, duaya devam lazımdır, diyebilirsin. Çünki o maksadlar duaların mukaddemesidir, neticesi değillerdir."

"Cenab-ı Hakk'ın duaların icabetine vadetmesi ise, icabet ayn-ı kabul değildir. Yani, icabet kabulü istilzam etmez."

"Duaya her halde cevab verilir. Cevabsız bırakılmaz. Matluba olan isaf ise, Mücîbin hikmetine tâbidir."

"Mesela, doktoru çağırdığın zaman, herhalde: 'Ne istersin?' diye cevab verir. Fakat: 'Bu yemeği veya bu ilâcı bana ver.' dediğin vakit, bazen verir, bazen hastalığına, mizacına mülayim olmadığından vermez.” (Mesnevi-i Nuriye, s. 225)

İlave bilgi için tıklayınız:

Kur'an'da bütün dualara cevap verileceği belirtiliyor.

"Üd'ûnî estecib lekum. / Bana dua edin size icabet edeyim."

Sadece isteğimiz olsun diye dua etmenin sevabı var mı? 

Duadaki ince sır nedir? Her dua kabul olur mu? 

Duanın kesin kabul olması ne anlama geliyor?

En güzel dua nasıl edilir?

Selam ve dua ile...
Sorularla İslamiyet

Bu içeriği faydalı buldunuz mu?
Yazar:
Sorularla İslamiyet
Kategori:
Okunma sayısı : 5.000+
Yorum yapmak için giriş yapın veya kayıt olun