Abdestten sonra, Kadir suresini üç defa okumak hangi hadisi şerife dayanır; bu hadisi şerif sahih mi?

Tarih: 26.07.2006 - 20:49 | Güncelleme:

Cevap

Değerli kardeşimiz,

Abdestten sonra Kadir sûresini, bir, iki veya üç defa okumak abdestin adablarındandır. Bu, zayıf da olsa şu rivayete dayanmaktadır:

Enes b. Malik (r.a.)'in nakline göre Hz. Peygamber (sav) şöyle buyurmuştur:

"Abdest aldıktan sonra Kadir suresini bir defa okuyan sıddîklar, iki defa okuyan şehitler üç defa okuyan ise peygamberlerle birlikte haşrolunur." Hadisi Deylemî rivayet etmiştir. (bk. Kenzü'l-Ummâl, V, 72)

Suyutî'ye göre rivayet zayıftır. (bk. Suyutî, el-Hâvî fi'l-fetâvâ, 1/542).

Abdestten sonra okunacak dua ile ilgili bazı rivayetler şöyledir:

"Güzel bir şekilde abdestini aldıktan sonra kelime-i şehadeti, yani 'Allah'tan başka ilah olmadığına, Muhammed (s.a.v.)'in Allah'ın kulu ve elçisi olduğuna şahadet ederim.' diyen kimseye cennetin sekiz kapısı açılır ve oraya istediğinden girer." (Ebû Dâvûd, Taharet, 65; Müslim, Taharet, 17)

"Biriniz abdest aldığında besmeleyle başlasın... Abdesti bitirdiğinde  ise 'Allah'tan başka ilah  olmadığına, Muhammed (sav)'in Allah'ın kulu ve elçisi olduğuna şahadet ederim.' desin ve bana salavat getirsin. Kim bunun derse onun için rahmet kapıları açılır." (Beyhakî, es-Sünenü'l-kübrâ, 1/44; Beyhakî rivayetin zayıf olduğunu da belirtir.)

İlave bilgi için tıklayınız:

- Okunan dualara vaad edilen netice ve sevaplara kavuşmanın şartları nelerdir? ...

Selam ve dua ile...
Sorularla İslamiyet

Bu içeriği faydalı buldunuz mu?
Yorum yapmak için giriş yapın veya kayıt olun