Bir selamla kaç rekat nafile namaz kılınabilir?

Tarih: 05.10.2006 - 15:18 | Güncelleme:

Soru Detayı
Ebu Hanife'nin "bir selamla sekiz rekata kadar kılınabileceği" hükmü doğru mu? Bunun hadisten delili nedir? Bu "Gündüz ve gece namazları ikişer ikişerdir." sahih hadisine aykırı değil mi? Ayrıca İmam Muhammed ve İmam Ebu Yusuf'a göre de nafileler ikişer ikişer kılınmalı değil mi?
Cevap

Değerli kardeşimiz,

Bir kişi bir selamla dilediği kadar nafile namaz kılabilir; ancak bu mekruhtur. Bu konuda Hanefi mezhebinin görüşü şöyledir:

Nafile namaz kılmaya başlayan kişi dilerse bir selamla iki rekat kılar, dilerse dört rekat kılar. Bundan fazla rekatı bir selamla kılmak mekruhtur.

Gece nafilelerine gelince, bu konuda Ebu Hanife şöyle demiştir:

"Eğer kişi bir selamda sekiz rekat kılarsa, bu caizdir. Bundan fazla rekatı bir selam ile ifa etmek mekruhtur."

Ebu Hanife'ye göre en iyisi, ister gece namazı olsun ister gündüz namazı, nafileleri dörder rekat kılmaktır. Hanefi mezhebinde, hadise daha uygun olduğu için iki imamın görüşü ile fetva verilmiştir.

Ebu Yusuf ile İmam Muhammed'e göre iki rekatta bir selam vererek kılmak daha faziletli olduğu için, kişi bir selamda iki rekattan fazlasını kılmamalıdır. Gece namazlarında en iyisi ikişer, gündüz namazlarında ise dörder rekat kılmaktır.

Ebu Hanife'nin delili, Hz. Peygamber (asm)'ın yatsı namazından sonra dört rekat namaz kıldığı, yine kuşluk vaktinde dört rekat namaza devam ettiği şeklinde Hz. Aişe (ra)'den rivayet edilen hadislerdir. Ayrıca bu namaz tahrime yönünden (yani iftitah tekbiri alınıp ara vermeden namaza devam edilmesi bakımından) en çok devam edilen, dolayısıyla zorluğu da fazileti de en çok olan bir namazdır.

Sekiz rekattan fazla kılmanın mekruh olduğunun dayandığı delil ise, Hz. Peygamber (asm)'in sekiz rekattan fazla kılmamasıdır. Eğer daha fazlasını bir selamla kılmak caiz olsaydı, Müslümanlara öğretmek için bunu yapardı.

Bu hususta Ebu Yusuf ile İmam Muhammed teravih namazını ölçü alarak ikişer rekat kılınmasını benimsemiştir.

Hanefîlere göre yirminci rek‘atın sonunda verilecek tek selâmla kılınan teravih namazı mekruh görülmekle birlikte sahihtir.

Şâfiî mezhebine göre teravih namazında iki rekatta bir selâm vermek farzdır, kasten dört rekatta bir selâm verilirse namaz bâtıl olur; hata ile yapıldığı takdirde namaz herhangi bir nâfile namaza dönüşür.

Mâlikîlere göre dört rekatta bir selâm vermek mekruhtur, bununla beraber namaz sahih olur. (bk. Prof. Dr. Vehbe Zuhayli, İslam Fıkhı Ansiklopedisi)

Selam ve dua ile...
Sorularla İslamiyet

Bu içeriği faydalı buldunuz mu?
Kategori:
Okunma sayısı : 10.000+
Yorum yapmak için giriş yapın veya kayıt olun