Teravih namazının rekat sayısı kaçtır; bir selamla kaç rekat kılınabilir?

Teravih namazının rekat sayısı kaçtır; bir selamla kaç rekat kılınabilir?
Tarih: 05.10.2006 - 18:39 | Güncelleme:

Cevap

Değerli kardeşimiz,

Hanefilere göre, teravih namazının rekât sayısı Hz. Ömer (r.a)'ın uygulamasına dayanır. Hz. Ömer Mescid-i Nebevî'de halifeliğinin son zamanlarında teravih namazını yirmi rekât olarak kıldırdı. Dört halife devrinden sonra da kimse teravihin yirmi rekat olarak cemaatla kılınmasına karşı çıkmadı.

Âlimler bu hususta Hz. Muhammed (asm)'in şu hadisine göre hareket etmişlerdir:

"Benden sonra benim sünnetimden ve raşit halifelerin sünnetinden ayrılmayın." (Tirmizî, İlim, 16; İbn Hanbel, IV/126).

Diğer yandan Abdullah b. Abbas (r.a)'ın Ramazan ayında teravih namazını yirmi rekat olarak kıldığı ve arkasından da üç rekat vitir namazını kıldığı rivâyet edilmiştir. İmam Ebû Hanife'ye Hz. Ömer (r.a)'ın bu hususta yaptığı uygulama sorulunca, şöyle demiştir:

"Teravih namazı hiç şüphesiz müekked bir sünnettir. Hz. Ömer, bu namazın cemaatle ve yirmi rekat kılınmasını şahsi bir ictihadı ile yapmadığı gibi, bir bid'at olarak da emretmemiştir. O, kendisinin bildiği şer'î bir esasa ve Hz. Muhammed (asm)'in bir vasiyetine dayanarak böyle yapmıştır." (et-Tahtavî, Haşiye, 334).

Teravih namazını, her iki rekatta bir selâm vererek on selâm ile bitirmek daha faziletlidir. Dört rekatta bir selam vermek de caizdir.

Teravih namazını kılarken, iki rekatta bir selâm verilse, normal olarak akşam namazının iki rekat sünneti gibi ve dört rekatta bir selâm verilse, yatsı namazının dört rekat sünneti gibi kılınır. Başlarken ve her iki rekatın başında "Sübhâneke", "Ezûzübesmele" ve her oturuşta "et-Tahiyyat" ile "Salli-Barik" duaları okunur. Cemaatle kılınınca, cemaat hem teravihe, hem de imama uymaya niyet eder. İmam teravih namazını sesli olarak kıldırır. (el-Kasânî, Bedaiu's-Sanâyi', Beyrut, 1974, I/288; Tahtavî, Haşiye, 335 vd).

Teravih namazını her iki rekatta bir selam vererek on selamla kılmak daha faziletlidir. Dört rekatta bir de selam verilir. Sekizde, onda, on iki de veya yirmi rekatta bir de selam vererek kılmak da caizdir.

Bu hususta Ebu Yusuf ile İmam Muhammed teravih namazını ölçü alarak ikişer rekat kılınmasını benimsemiştir.

Hanefîlere göre yirminci rek‘atın sonunda verilecek tek selâmla kılınan teravih namazı mekruh görülmekle birlikte sahihtir.

Şâfiî mezhebine göre teravih namazında iki rekatta bir selâm vermek farzdır, kasten dört rekatta bir selâm verilirse namaz bâtıl olur; hata ile yapıldığı takdirde namaz herhangi bir nâfile namaza dönüşür.

Mâlikîlere göre dört rekatta bir selâm vermek mekruhtur, bununla beraber namaz sahih olur. (bk. Prof. Dr. Vehbe Zuhayli, İslam Fıkhı Ansiklopedisi)

Bilgi için tıklayınız:

Teravih ne demektir? Peygamberimiz teravih kılmış mı; kaç rekat olarak kılmıştır? Kadınlar da teravih kılmalı mıdır?

Selam ve dua ile...
Sorularla İslamiyet

Bu içeriği faydalı buldunuz mu?
Kategori:
Okunma sayısı : 50.000+

Yorumlar

hamd_10

hocam allah razı olsun

Yorum yapmak için Giriş Yapın ya da Üye olun.
laborant322

Allah razı olsun beni aydınlattıgınız için

Yorum yapmak için Giriş Yapın ya da Üye olun.
Yorum yapmak için giriş yapın veya kayıt olun