"Kim öğlenden öce dört rekat kılarsa, o geceyi ibadetle geçirmiş gibi, kim yatsıdan önce de dört rek'at kılarsa Kadir Gecesi'nde kılmış gibi sevap alır." (Beyhaki) hadisini nasıl anlamalıyız? Buradaki ''yatsıdan önce'' ifadesi ''yatsıdan sonra'' olmasın?

Tarih: 16.02.2007 - 13:04 | Güncelleme:

Cevap

Değerli kardeşimiz,

Bildiğiniz gibi hadislerden hüküm çıkarmak müçtehitlerin işidir. Bu nedenle her duyduğumuz ya da okuduğumuz hadise göre hüküm vermek doğru olmaz.

Yatsı namazının farzından sonra sünnet kılınmasını tavsiye eden rivayetler olduğu gibi, yatsı namazının farzından önce namaz kılınmasını tavsiye eden rivayetler de vardır. Bu nedenle "sonra" veya "önce" tabirlerine bakarak yatsı namazının farzından önce kılınan sünneti yok saymak doğru olmaz

Gayri Müekked Sünnetler, Hz. Peygamber (asm)'in kesintisiz devam etmediği ve bazan terkettiği sünnetler olup, bunlara mendup da denir. Bu namazlar şunlardır:

1. İkindi namazından önce tek selamla kılınan dört rekat namaz. Resulullah (asm) bu namaz hakkında şöyle buyurmuştur:

"İkindi namazından önce dört rekat namaz kılan kimseye Allah rahmet etsin." (Tirmizî, Salât, 301).

2. Yatsı namazından önce kılınan dört rekat namaz. Hz. Âişe (r.anha)'den şöyle dediği nakledilmiştir:

"Hz. Peygamber, yatsıdan önce dört rekat namaz kılardı." (Zeylaî, Nasbu'r-Raye II, 145 vd.; eş-Şevkânî, III/1; Prof. Hamdi Döndüren, Şamil İslam Ans.)

Sizin sorduğunuz rivayet,

"Kim öğlenden öce dört reka'at kılarsa, o geceyi ibadetle geçirmiş gibi, kim yatsıdan sonra dört rek'at kılarsa Kadir Gecesi'nde kılmış gibi sevap alır." şeklindedir. (Bkz: Heysemi, Mecmau’z-Zevaid, II, 230-31. Beyhaki, Sünen-i Kübra, IV, 24. No: 4612.)

Nitekim yatsı namazının son sünneti de dört rekat olarak kılınabilir. Bu halde tamamen ilk dört rekat gibi kılınır. Bununla beraber iki rekatta bir selam vermek sureti ile de kılınabilir. Bu takdirde her iki rekatın ka'desinde "Tahiyyat ile Salavatlar" ve "Rabbena atina" duası okunur. Geceleyin kılınan nafile namazlarda daha faziletli olan, böyle iki rekatta bir selam vermektir.

Bu öğlenin son sünneti ile yatsının son sünnetinin dörder rekat kılınabileceğini gösteren rivayetler vardır. Bundan dolayı müstehap görülmüştür. (Zeylai, Nasbu'r-Raye, II/145 vd.;Şevkani, Neylü'L-Evtar, III/18; Merakı'l-Felah, 64)

Özetle söylemek gerekirse, yatsı namazının ilk sünneti dört rekattır, son sünneti ise iki rekattır. Ancak isteyenler son sünneti dört rekat olarak da kılabilir.

Nafile ibadetler hakkında bilgi almak için tıklayınız:

NÂFİLE...

Selam ve dua ile...
Sorularla İslamiyet

Bu içeriği faydalı buldunuz mu?
Kategori:
Okunma sayısı : 5.000+
Yorum yapmak için giriş yapın veya kayıt olun