Hz. Ömer’in sözüne göre halk, devletin başındakini öldürebilir mi?

Tarih: 22.08.2015 - 02:38 | Güncelleme:

Soru Detayı

- Hz. Ömerin ''Bir kimse, müslümanlara danışmadan, ister kendisi başkan olmaya, ister başkasını başkanlığa geçirmeğe kalkışırsa (vazgeçmediği taktirde) onu öldürünüz'' sözüne bakılırsa halka danışmadan, halkın istekleri dışında iş yapan hükümet veya hata yapan hükümet yok edilebilir mi?

Cevap

Değerli kardeşimiz,

Hz. Ömer’in bu anlamda bir sözü bazı kaynaklarda geçmektedir.(bk. Muhammed Ravvas Ka'laci, Mevsûatu fıkhi Ömer b. el-Hattâb, 1401/1981, 103)

Ancak, Hz. Ömer’in bu sözü söyleyip söylemediğini tashih etme imkânını bulamadık.

- İslam tarihi boyunca, bazı zalim hükümdarlar -halka rağmen- başa geçmesine rağmen “fitne hadisleri” doğrultusunda hareket edilmiş ve ümmet arasında kan dökülmesin diye mesele sabırla karşılanmıştır.

- Hükümetler, genellikle halka dayanan seçimle iş başına geldikleri için, bu Ömerî hükmün dışında tutulurlar. Halka danışmadan iş başına gelenler ihtilalle iş başına gelen cuntacılardır. Yoksa hata etmeyen hükümet yoktur.

Burada Bediüzzaman Hazretlerinin Osmanlı devrinde söylediği şu sözünü hatırlamakta fayda vardır:

“Muhali taleb etmek, kendine fenalık etmektir..."

"Zerratı günahkârlardan mürekkeb bir hükûmet, tamamıyla masum olamaz. Demek nokta-i nazar, hükûmetin hasenatı seyyiatına tereccuhudur. Yoksa seyyiesiz hükûmet muhal-i âdidir. Ben öyle adamlara, anarşist nazarıyla bakıyorum. Zira onlardan birisi -Allah etmesin- bin sene yaşayacak olsa, âdeta mümkün hükûmetin hangi suretini görse, hülya ile yine razı olmayacak. Şu hülyanın neticesi olan meyl-üt tahrib ile o sureti bozmağa çalışacak.”(Münazarat, s. 17)

Selam ve dua ile...
Sorularla İslamiyet

Bu içeriği faydalı buldunuz mu?
Yorum yapmak için giriş yapın veya kayıt olun