Hz. Ömer’in bazı huyları abartı ve yanlış mıydı?

Tarih: 13.09.2021 - 16:34 | Güncelleme:

Soru Detayı

- Müslüman olduktan İslam’a müthiş katkılar sağlayarak İslam’ın yükselmesine vesile olmuş bir zat ve şüphesiz çok sevip saygı duyduğumuz Hz Ömer (ra).
- Ancak Peygamberimize bağırarak konuşması, çocuklar Peygamberimizin omuzuna çıktıkları için çocukların bu yaptığını çocuk olmalarını bilmesine rağmen bunu yanlış görmesi, pek çok insanın ondan korkması, kadınlara karşı sert tavırları gibi şeyler…
- Acaba bunlar Hz Ömer (ra) için yaptığı hatalar mıdır?
- Yoksa Allah’ın Celal isminin tecellisini üzerine aksettirdiği kulu olması hasebiyle bu davranışları Allah tarafından mazur mu görülür?

Cevap

Değerli kardeşimiz,

Öncelikle ifade edelim ki, sahabe efendilerimizin olumsuz gibi görünen bazı söz, tavır ve davranışları asla bir saygısızlık değildir, onların fıtri hallerini yansıtan, hakkı ve hakikati bizzat Peygamber Efendimiz (asm)’den öğrenme isteklerinden gelen bir hamiyettir.

Hz. Ömer (ra) bir insan olarak bazı hatalar yapması mümkündür. Fakat kendisi biraz sert mizaçlı olduğundan, celal tecellisinin cilvelerini yansıtıyordu. “Âdil” unvanı onun özellikle Allah’ın emir ve yasakları karşısında taviz vermeden, adalet çerçevesinde tavrını ortaya koyan bir sahabidir.

Aslında bütün sahabeler “udûl”dur, yani adildirler, insanlık erdemlerine “hisal-i hamideye” sahiptirler. İslam âlimlerinin onlar hakkındaki hükmü budur.

Ancak, kendi aralarında elbette fazilet noktasında daha üstün olanların varlığı bilinen bir gerçektir. Hadislerde bu konuda mümtaz bir kısım sahabeye özel hasletler isnat edilerek, o noktadaki üstünlüğüne işaret edilmiştir.

Mesela, bazı hadislerin rivayetlerine göre Peygamberimiz (asm) şöyle buyurdu:

“Ümmetim içerisinde ümmetime en şefkatli, e merhametli olan Ebu Bekir’dir. Allah’ın emri konusunda en şiddetli olanı (Allah’ın hükümleri karşısında daima boynu kıldan ince bir duruş sergileyen, bu konuda kimsenin hatırına ve gözyaşına bakmadan gereken sebat ve adaleti gösteren kimse) Ömer’dir..." (Buhari, Menakıb: 27; Müslim, Fedail, 17)

Nitekim, onun bu kuvvetli duruşuna işaret etmek üzere, Peygamberimiz (asm) "Nefsim yed-i kudretinde olan Allah'a yemin olsun ki, şeytan sana bir yolda rastlamış olsa, mutlaka yolunu değiştirirdi." demiştir. (Müslim, Fedailü's-Sahabe, 22)

Demek ki, sizin de dikkat çektiğiniz gibi, Hz. Ömer, Allah’ın Celal isminin tecellisini üzerine aksettirdiği kulu olması hasebiyle bu özellikleri sergilemiştir.

İlave bilgi için tıklayınız:

Hz. Ömer (ra)'in içtihadı doğrultusunda gelen vahiyler, ayetler ...

Örtünme ayeti, Hz Ömer'in Hz. Sevde'yi görüp uyarması üzerine mi ...

Hz. Ömer hakkında bilgi verir misiniz? Hz. Ömer içtihadlarında hata ...

Selam ve dua ile...
Sorularla İslamiyet

Bu içeriği faydalı buldunuz mu?
Yazar:
Sorularla İslamiyet
Kategori:
Okunma sayısı : 1.000+
Yorum yapmak için giriş yapın veya kayıt olun