Örtünme ayeti, Hz Ömer’in Hz. Sevde’yi görüp uyarması üzerine mi inmiştir?

Tarih: 17.09.2020 - 20:28 | Güncelleme:

Soru Detayı

- ​Buhari'de örtünme ayetinin nüzul sebebi olarak Hz. Ömer’in Hz. Sevde’yi hacet gidermek için giderken görüp seni gördüm demesi anlatılıyor.
- Hz. Ömer gibi bir sahabe nasıl olur da bir kadını gözetler?
- Bu rivayet nasıl açıklanabilir?

Cevap

Değerli kardeşimiz,

İlgili hadis rivayeti şöyledir:

Hz. Aişe anlatıyor:

"Peygamberin (asm) hanımları -dışarı çıkma ihtiyaçları için- geceleri tercih ediyorlardı. Hz. Ömer daha önce de Resulullah’a (asm) hep hanımlarını örtmesini söylerdi. Resulullah (asm) ise bunu yapmazdı. Nihayet bir gece yatsı vaktinde Hz. Sevde dışarı çıkarken Hz. Ömer onu görmüştü. Kendisi uzun boylu bir hanımdı (yani kolayca uzaktan görülebilirdi). Hz. Ömer örtü hükmünün inmesini çok istediği için 'Ey Sevde biz seni tanıdık.' diye seslenmişti. Bunun üzerine Hicab ayeti nazil oldu." (Buhari, Vudu 13)

Bu hadis rivayetinden ötürü Hz. Ömer’in “bir kadını gözetlediğini” söylemek hiç de isabetli değildir. 

a) Evvela Hz. Ömer gibi aşere-i mübeşşereden yani cennetle müjdelenen on kişiden olan bir sahabinin kadınları takip edip gözetlediğini düşünmek korkunç bir vehimdir.

b) Hz. Aişe’nin Hz. Sevde için “uzun boylu” demesinin yegane sebebi, onun görülmesinin fazla dikkate ihtiyaç duymayacak şekilde kolayca görüldüğü vurgulamaktır.

c) Hz. Ömer’in her zaman Resulullah’ın (asm) hanımlarının örtünmeleri hususunda çok hırslı olduğunun ifade edilmesi ise, özellikle iffetinden kaynaklanan gayretini ve kıskançlığını anlatmaya yöneliktir. 

d) Hayatı boyunca Hz. Peygamberin (asm) iltifatlarını, binlerce sahabinin hüsnüzanlarını kazanmış Hz. Ömer gibi bir zata karşı suizan etmek vebali çok bir düşüncedir.

İlave bilgi için tıklayınız:

Örtünme Ayetinin Hz. Ömer'in tavsiyesi üzerine inmesinin hikmeti ...
Ahzab suresi 50 -55. ayetlerde geçen Peygamberimizin evlilik ...

Selam ve dua ile...
Sorularla İslamiyet

Yazar:
Sorularla İslamiyet
Kategori:
Okunma sayısı : 1.000+
Yorum yapmak için giriş yapın veya kayıt olun