Hz. Osman, "Ne bileyim? Bunu bir ayet helal, öbür ayet de haram kılmıştır." demiş midir?

Tarih: 12.05.2009 - 00:00 | Güncelleme:

Cevap

Değerli kardeşimiz,

- Hz. Osman (ra)’ın işaret ettiği konuyu şöyle özetlemek mümkündür:

- Mülkü’l-yemin / cariye yoluyla iki kız kardeşi bir arada nikahlamanın caiz olup olmadığı hususu, sahabe arasında farklı yorumlanmıştır. Hz. Ömer, Hz. Ali, İbn Mesud, Zeyd b. Sabit ve İbn Ömer’in de içinde bulunduğu bazı sahabîlere göre, bu caiz değildir. Bunların delili “Ve iki kız kardeşi nikahınız altında birleştirmeniz de haram kılındı.” (Nisa, 4/23) mealindeki ayettir. Bunlara göre, bu ayette “nikah” veya “mülkü’l-yemin” ayırımı yapılmadan “iki kız kardeşi birleştirmek de" yasaklanmıştır.

Hz. Osman (ra)’dan yapılan rivayete göre, o “bir ayet bunu haram kılmış” (yukarıdaki ayeti kast ediyor), “bir ayet de helal kılıyor”(aşağıdaki ayetleri kastediyor) ve: “ben de bilemiyorum” ifadesini değil, “Bunu helal saymak daha uygundur.” (bir rivayette: “Ben bunun haram olduğunu söyleyemem." (İbn Kesir, Nisa, 4/23 ayetinin tefsiri) diyerek görüşünü belirtmiştir. (bk. Razî, İbn Aşur, Nisa, 4/23 ayetinin tefsiri)

“Kocası olan kadınlarla da evlenmeniz haramdır; ancak harp esiri olarak eliniz altında bulunan cariyeler bundan müstesnadır.” (Nisa, 4/24).

“Onlar / Müminler, mahrem yerlerini günahlardan korurlar. Yalnız eşleri ve cariyeleri ile ilişki kurarlar.” (Müminun, 23/5-6).

- Fakat, gerçekte bu son iki ayetten “mulkü’l-yemin” ile iki kız kardeşin bir arada nikahlamanın caiz olduğu hükmünü çıkarmak, -sadece bir yorum olmakla beraber- oldukça zor görünmektedir.

- Yani ortada, ayetler arasında herhangi açık bir çelişki söz konusu değildir.

Selam ve dua ile...
Sorularla İslamiyet

Bu içeriği faydalı buldunuz mu?
Kategori:
Okunma sayısı : 5.000+
Yorum yapmak için giriş yapın veya kayıt olun