Hz. Muhammed’in kalbinden çıkarılan felsefe taşı mı?

Tarih: 12.03.2021 - 13:01 | Güncelleme:

Soru Detayı

- Aşağıdaki iftiralara cevap verir misiniz? Bunlara inanmıyorum, ama kuşkuyu yok etmek adına cevabı nedir?
1. Kuran, Muhammed daha bebekken iki adamın ona görünüp göğsünü yardıklarını, kalbini alıp içinden “siyah bir kütle” çıkarıp attıklarını anlatır. Bu “siyah kütle” Felsefe Taşı’dır. Felsefe Taşı’nın sık sık siyah bir taş olduğu anlatılmıştır ve bu pek çok simya yazıtındaki “Siyah Taş”tır. “Siyah” bu Taş’ın dönüştürülüp Beyaz olmasından önceki evredeki “rengi”dir. Siyah Kök Çakra/kurşundur. Daha önce de söylendiği gibi Felsefe Taşı Kalp Çakrasında bulunur, bu yüzden bu taş “kalbinden söküldü”. İslam’ın Felsefe Taşı’nı (yani Gerçek Satanik Güç, Tanrısallık, vesaire) “söküp attığı” burada dikkat çekici. Bu güçlü bir sübliminal mesajdır.
2. Efendimizin Ay'ı ikiye bölme mucizesi hakkında: Böylece Ay’ın her bir yarısının dağın bir tarafında parıldamasını sağlar. Burada da dağlar Çakraları ve Ay’ın ikiye yarılması da ruhun iki kutbunu temsil ediyor.
3. İsra ve Miraç: Bu olayın tamamı yine ruhsal simyadan, Kundalini Yılanının Yedi Çakranın içinden geçerek yükseltilmesinden bir çalıntı ve bozuntudur. “Miraç” kelimesi “merdiven” anlamına gelir, ki bu da Yılanın yükseldiği omuriliği simgeler. Kuran Muhammed’in kanatlı bir atı (ki bu da Kadim, simyaya dayalı bir semboldür!) “Cennetin Dairelerine” (Çakralardan çalıntı) sürdüğünden bahseder. Her birinden geçerek sonunda Yedinci Cennetin içinden de geçer ve “Tanrı”ya ulaşır. Bu da bariz bir şekilde Kundalini’nin Yedinci (Taç) Çakraya yükselmesiyle edinilen “aydınlanma”dan çalıntıdır.

Cevap

Değerli kardeşimiz,

1. “Kur'an, Muhammed daha bebekken iki adamın ona görünüp göğsünü yardıklarını, kalbini alıp içinden “siyah bir kütle” çıkarıp attıklarını anlatır” şeklindeki bilgi tamamen yalan ve iftiradır. Zira Kur’an’da böyle bir bilginin en ufak bir kırıntısı bile yoktur. 

Kur'an’da “Biz senin göğsünü açıp genişletmedik mi?” mealinde bir ayet vardır. (İnşirah, 94/1)

Hadislerde geçen "şakk-ı sadr" ise, Hz. Peygamber’in (asm) göğsünün melekler tarafından açılıp kalbinin üstün niteliklerle bezenmesini ifade eder. Hz. Peygamber’in (asm) beşerî arzularının yok edilip üstün niteliklerle bezenmesi için Cebrail tarafından bir ameliyeye tabi tutulmasıdır.

Konuyla ilgili rivayetler şakk-ı sadrın cismanî ve ruhanî boyutlarına işaret etmektedir. Örneğin, şakk-ı sadrın misal alemi ile şehadet alemi arası bir hâl üzere vuku bulduğunu söyleyen Şah Veliyyullah ed-Dihlevî’ye göre şakk-ı sadr “göğsün yarılıp imanla doldurulması, melekî nurların üstün gelmesi, beşerî duyguların zayıflatılması ve kalp yapısının mukaddes âlemden gelecek feyizleri kabule hazır duruma getirilmesi” demektir. (Hüccetullāhi’l-bâliġa, 2/557, 561)

Elmalılı Muhammed Hamdi, cismanî şakk-ı sadrın alimler arasında tartışıldığını, buna karşılık Resulullah’ın kalbini iman, hikmet ve hakikatle dolduran ruhanî şerh-i sadr hususunda ittifak bulunduğunu söyler. (Elmalılı M. hamdi, Hak Dini, 8/5914-5916)

İbn Aşur da müfessirlerin çoğunun İnşirah suresi ilk ayetindeki şerh-i sadrı ilim, hikmet ve risalet nuru ile yorumladığını nakleder. (et-Tahrîr ve’t-tenvîr, 30/360-361)

Özetle, bu konunun soruda geçen iftirayla hiçbir ilgisi yoktur.

2. Efendimizin (asm) Ay’ı ikiye bölmesi mucizesi, ayetle desteklenen manevi tevatürle hadis, tarih ve siyer kaynaklarında yer alan bir olaydır. Bunun ruhi bir yanı yoktur.

Bu konu sitemizde açıklanmıştır. Oraya bakmanızda fayda vardır:

Şakku'l-kamer / şakk-ı kamer / inşikâku'l-kamer / inşikak-ı kamer ...
Kamer Suresi'nde "O saat yaklaştı, ay yarıldı" ifadeleri, kıyamete ...
Mucizeler fiziki olaylarla açıklanabilir mi, şakkı kamer gibi ...

3. İslam alimlerinin büyük çoğunluğuna göre bu olay (miraç) ruh ve cisimle birlikte uyanık halinde gerçekleşmiştir.

Bu sorularda geçen “yılan, çakralar” gibi aslı astarı olmayan palavralarla -ne olur- vaktimizi zayi etmeyelim.

İlave bilgi için tıklayınız:

Peygamberimiz miraca bedenen mi yoksa ruhen mi çıktı ...

Selam ve dua ile...
Sorularla İslamiyet

Bu içeriği faydalı buldunuz mu?
Yorum yapmak için giriş yapın veya kayıt olun