Ay'ın yarılma mucizesi neden sadece o zamanda görülmüştür?

Ay'ın yarılma mucizesi neden sadece o zamanda görülmüştür?
Tarih: 25.05.2020 - 20:00 | Güncelleme:

Cevap

Değerli kardeşimiz,

Hissi mucizeler, belli bir topluluğa gösterilmek için meydana gelir; ayın yarılması da böyledir.

Ay yarılması mucizesini, daha sonraki zamanlarda değil, o zamanda da belli kimselerden başka bu mucizeyi pek gören olmamıştır. Eğer bu olay açık bir şekilde bizim zamanımıza kadar gelseydi, birçok kimse bunu normal bir tabiat olayı olarak değerlendirirdi.

Bu sır içindir ki hissi mucizelerden hiçbirisi ortaya çıktığı zamanın dışına çıkmamış ve sürekli devam etmemiştir.

Bediüzzaman Hazretlerinin şu mütalasının konumuzu aydınlatacak mahiyette olduğunu düşünüyoruz:

“Kamer gibi parlak bir Mu'cize-i Ahmediye (asm) olan inşikak-ı Kamer'i, evham-ı faside ile inhisafa uğratmak isteyen feylesoflar ve onların muhakemesiz mukallidleri diyorlar ki: 'Eğer inşikak-ı Kamer vuku bulsa idi, umum âleme malûm olurdu. Bütün tarih-i beşerin nakletmesi lazım gelirdi?'"

"Elcevab: İnşikak-ı Kamer dava-yı nübüvvete delil olmak için, o davayı işiten ve inkâr eden hazır bir cemaate, gecede, vakt-i gaflette âni olarak gösterildiğinden; hem ihtilaf-ı metali' ve sis ve bulutlar gibi rü'yete mani esbabın vücuduyla beraber, o zamanda medeniyet taammüm etmediğinden ve hususî kaldığından ve tarassudat-ı semaviye pek az olduğundan; bütün etraf-ı âlemde görülmek, umum tarihlere geçmek, elbette lâzım değildir...” (bk. Mektubat, On Dokuzuncu Mektup, Şakk-ı Kamer Mu'cizesine Dairdir).

İlave bilgi için tıklayınız:

Mucizeler fiziki olaylarla açıklanabilir mi, şakkı kamer gibi ...
Peygamberimiz'in Kuran-ı Kerimde Bahsedilen Mucizeleri.

Selam ve dua ile...
Sorularla İslamiyet

Yorum yapmak için giriş yapın veya kayıt olun