Hz. İsa’dan başka rahmete mazhar peygamber yok mu?

Tarih: 19.10.2022 - 08:06 | Güncelleme:

Soru Detayı

- İnternette geçen bir videoda bazı iddialar var, bunlar doğru mu?
İddialar şöyle:
- 19:21 ayet-i kerimesinde geçen “Bu, zaten (ezelde) hükme bağlanmış bir iştir" ifadesi referans gösterilerek, Hz. İsa'nın tüm insanlığa bir işaret olacağı, Hz. İsa'nın rahmet işareti olacağı, doğumu bile tüm evrenin yaratılmasından önce söylenmiş, karara bağlamış ve kararlaştırılmış olması iddia ediliyor.
- Ayrıca, 3.45 referans veriliyor; "Ey Meryem! Allah kendisinden bir kelime ile seni müjdeliyor, O’nun ismi Meryem oğlu İsa Mesih’tir, bu dünyada da, öteki dünyada da itibarlı, Allah’a yakınlardan biri olacaktır."
- Buna göre Hz. İsa peygamber hem bu dünyada hem de ahirette seçkin bir kuldur. Seçkin demek başarılı, saygı uyandıran ve ustun saygınlığa sahip kişi demektir.
- Sahih Buhari 4. Cild; 657 muhakkak İsa aranıza yakında inecektir ve tüm insanlığa adaletle hükmedecektir.
- Ayet 19:21. İsa peygamberin günahsızdı. Fakat diğer tüm peygamberler ilahi emri getirmişler ancak hepsinin günahı vardı ancak yalnız İsa günahsızdı.
- Bu iddialarda bulunan video, İncil’den yapılan şu alıntı ile bitiyor:
“Tanrı, günahı bilmeyen Mesih'i bizim için günah sunusu yaptı. Öyle ki, Mesih sayesinde Tanrı'nın doğruluğu olalım.”

Cevap

Değerli kardeşimiz,

İlgili ayetlerin meali şöyledir:

 "Meryem, 'Ben iffetsiz olmadığım ve bana bir erkek eli bile değmediği halde nasıl çocuğum olur?' dedi. Melek cevap verdi: 'Orası öyle; ancak Rabbin buyurdu ki: "O bana kolaydır. Biz, onu insanlara bir delil ve kendimizden bir rahmet kılacağız. Bu, kararlaştırılmış bir iştir." ' " (Meryem, 19/20-21)

- Bu ayette Hz. İsa’ya mahsus bir ezeli kararın olduğundan söz edilmiyor. Her peygamber gibi, Hz. İsa da Allah’ın rahmet ve hidayetinin insanlara ulaşmasında bir rehber olduğu ifade edilmiştir.

- Hz. Muhammed’e (asm) hitaben “Biz seni ancak alemlere bir rahmet olarak gönderdik.” (Enbiya, 21/107) mealindeki ayette vurgulanan rahmet ifadesi, Hz. İsa ile ilgili rahmet ifadesinden çok daha güçlüdür. Kaldı ki Kuran’da rahmetle ilişkilendirilen daha birçok peygamber ve vahiyler vardır. (Misal olarak bk. Enam, 6/154, 157; Araf, 7/154; Hud, 11/17) 

- Hz. İsa’nın hem dünyada hem ahirette seçkin bir insan olduğundan şüphe eden kimse Müslüman da sayılmaz. Fakat bu seçkin olma işi, yalnız Hz. İsa’ya mahsus olduğunu söylemek mümkün değildir.

İlgili ayette yer alan “Melekler demişti ki 'Ey Meryem! Allah seni kendisinden bir kelime ile müjdeliyor. Adı Meryem oğlu İsa Mesih’tir, dünyada da ahirette de itibarlı ve (Allah’a) yakın kılınanlardan biridir.'” (Al-i İmran, 3/45) mealindeki ifadeden Hz. İsa’nın “Allah’ın kelimesi” yani diğer insanlar gibi bir tenasül kanunun içerisinde değil de âdeta Allah’ın “kün” emriyle “fe yekün” olmuş vücut bulmuş olduğunda şüphe yoktur. Fakat “Allah’a yakın olma” hususu, ona mahsus olmayıp binlerce peygamberden biridir. Nitekim ayette zikredilen “mine’l-mukarrabin” ifadesi, “yakın kılınan kimselerden biri” olduğuna dair bir vurgudur.

“Şayet o Allah’a yakın olanlardan (cennetlik olan veya din imtihanını önde bitiren kimselerden biri)ise; ona huzur, güzel nasip ve nimetlerle dolu cennet vardır.” (Vakıa, 56/88-89)

mealindeki ayette, Allah’a yakın olanların yüz binlerce insan için geçerli olduğuna işaret etmektedir.

- Kuvvetli bir ihtimalle sorudaki bilgilerin sahibi (Hz. İsa’nın Allah’ın oğlu olduğuna inanan, fakat açıkça bu ifadeden çekinen, buna inanmakla doğrudan cennete gideceğini düşünen) cahil bir Hristiyan’dır.

Bu konuda çok şey söylenebilir, fakat bununla iktifa etmeyi uygun görüyoruz.

Selam ve dua ile...
Sorularla İslamiyet

Bu içeriği faydalı buldunuz mu?
Yazar:
Sorularla İslamiyet
Kategori:
Okunma sayısı : 100+
Yorum yapmak için giriş yapın veya kayıt olun