Hz. İsa yaşıyorsa, kime zekat veriyor, nasıl namaz kılıyor?

Tarih: 16.11.2018 - 20:18 | Güncelleme:

Soru Detayı

​- Hz. İsa Kuran'da geçen bir ayette, kendisine zekat vermenin ve namaz kılmanın emredildiğini bildiriyor. Şu an İsa (as)'ın gökte olduğunu varsayarsak, ne abdest almak için suyu var, ne de zekat vermek için birileri var. Hz. İsa yaşıyorsa, kime zekat veriyor, nasıl namaz kılıyor?

Cevap

Değerli kardeşimiz,

Zekat ve namazın farziyeti, yeryüzündeki dünya hayatının bir mükellefiyetidir. Bu hayattan (ister berzah alemi, ister sema alemi olsun) başka bir hayata geçen kimselerin artık imtihanları bittiği için, mükellefiyetleri de olmaz.

Bununla beraber, zekat ancak bir nisap miktarına sahip olan kimseye farzdır. Gökteki hayatında Hz. İsa’nın beş kuruş parası yoktur. Bir hadis-i şerifte Hz. Peygamber (asm); “Hz. Musa’yı kabrinde / berzah aleminde (nafile nevinden) namaz kılarken gördüğünü” (Müslim, Fezail, 2375) ifade buyurmuştur. Buna göre, Allah Hz. Musa’ya abdest alması için nasıl bir imkan vermişse, Hz. İsa’ya da öyle bir imkân vermesi mümkündür.

Taberi’ye göre, Hz. İsa’nın “Rabbim, hayatta olduğum sürece bana namazı ve zekâtı emretti.” (Meryem, 19/31) mealindeki sözleri şöyledir: “Yani Allah (ezeli ilmiyle kader programını yaparken) -ileride büyüdüğüm zaman- bana namaz kılmayı ve zekat vermeyi, hukuklarını muhafaza etmeyi emredeceğine karar vermiştir. Buradaki zekât kavramının iki manası vardır: Birincisi: Malın zekatını vermektir.  İkincisi: günahlardan sakınmak suretiyle bünyesini kirlerden temizlemektir. (bk. Taberi, ilgili yer)

Bazı alimler, “hayatta olduğum sürece” mealindeki ayetin ifadesini “dünyadaki hayatta olduğum sürece” şeklinde anlamışlardır. (bk. Tantavi, Meraği, ilgili yer)

Bununla beraber, Razi’nin görüşüne göre, namaz ve zekâtın mükellefiyeti (Meryem, 19/31), Hz. İsa için yerde, gökte ve tekrar yere geldiğinde de söz konusudur. (Razi, ilgili ayetin tefsiri)

Bu görüşün isabetli olmadığını düşünmekle beraber, doğru kabul etsek bile, “Göklerde, Hz. İsa’nın ne bir serveti var, ne de zekat alan kimse var.” Zekat unsurları kaybolunca zekat vermek de söz konusu olmaz.

Selam ve dua ile...
Sorularla İslamiyet

Bu içeriği faydalı buldunuz mu?
Yazar:
Sorularla İslamiyet
Kategori:
Okunma sayısı : 1.000+
Yorum yapmak için giriş yapın veya kayıt olun