Necm suresinin Miraç olayından önce indiği doğru mudur?

Soru Detayı

Necm suresinin Miraç olayından önce indiği doğru mudur? Sidretül-Münteha yerde midir? Miracı Kur'andan delillerle nasıl isbat edebiliriz?
Bazı kimseler Necm suresinin Miraçdan önce indiğini söylemekte ve Miraca değil, ilk vahiy tecrübesine işaret ettiğini söylemektedir. Hatta bu kimseler Sidretül-Müntehanın yerde olduğunu ve Necm suresinin ilgili ayetineki "Cennet" kelimesinin dünyada bir bahçeye işaret ettiğini devamlı olarak anlatmaktadırlar. Hakikaten Miraç olayının göğe yükselme kısmı hakkındaki hadislere Peygamberin vefatından 250 yıl sonra mı rastlamaktayız? "Hadis inkarcılığı" hastalığına düşmüş birisini Miraca tutarlı delillerle nasıl ikna edebiliriz?

Cevap

Değerli kardeşimiz,

1. Necm suresinin Miraç olayından önce indiğine dair kesin bir bilgi yoktur.

Böyle düşünmeye sebebiyet veren, bu surenin içinde yer alan “Secde” olayının Habeşistan hicretinden sonra olmasıdır. Bu surenin Mekke’de indiği hususu alimlerin cumhurunun kabul ettiği bir görüştür.

Fakat bu konuda şunu çok iyi biliriz ki, genellikle Kur’an Surelerinin iniş tarihi kesin olarak bilinmemektedir.

2. Necm suresinin ilk ayetleri Miraçla alakalı olduğu, sahabeden beri İslam alimlerinin kabul ettiği bir husus olması, bu surenin ilgili ayetlerinin Miraç’tan bahsettiğinin doğruluğunu tasdik eden kuvvetli bir delildir. Çünkü, İslam ümmetinin “sevad-ı azamını” temsil eden alimlerin ittifakı tartışılmaz bir icmadır.

3. Şayet prensip olarak bu surenin miraçtan önce indiği kabul edilse bile, bunun ilgili ayetlerin Miraçtan sonra indiğine engel değildir.

Çok iyi biliyoruz ki, Kur’an’ın uzun sayılan bir surede inen ayetlerin inişleri arasında yıllar geçebilir.

Örneğin, Kuran’ın ilk inen surelerinden olan Müzzemmil suresinin son ayetinde yer alan “...Artık Kur'ân'dan kolayınıza geleni okuyun. Allah şunu da biliyor ki, içinizden hastalar olacak; bir kısmınız Allah'ın lütfundan nasibini aramak için yeryüzünde dolaşacak; bir kısmınız da Allah yolunda savaşa çıkacak...” (Müzzemmil, 73/20) mealindeki “bir kısmınız da Allah yolunda savaşa çıkacak” ifadesi savaştan bahsediyor. Oysa savaşa izin verilmesi bu surenin inişinden yaklaşık 10 yıl sonra söz konusu olmuştur ki, bu da ancak Medine’de tahakkuk etmiştir.

Bu nedenle, Mekki surelerde medeni ayetler, Medeni surelerde Mekki ayetlerin bulunduğu kesin bir bilgi olarak kabul edilmektedir. Çünkü 23 yılda taksit taksit  inen surelerdeki ayetler Hz. Cebrail’in talimiyle Hz. Peygamberin işaret etmesiyle vahiy katipleri tarafından ilgili surelerdeki belli yerlerine koyulurdu. Bunun örnekleri çoktur.

İşte Necm suresi de uzun surelerden sayılır ve hepsi bir defada indiğine dair hiç bir kanıt yoktur. O halde bu problemin çözümü şudur:

Eğer bu surenin önemli bir kısmından ötürü, Miraç’tan önce indiği kabul edilse bile, ilk 18 ayetinin Miraç’tan sonra indiğini kabul etmekte bir sakınca olmadığı gibi, akli bir zorunluluktur.

Zira, Sahabeden beri milyonlarca İslam aliminin Miraç’la ilgili olduğunu kabul ettiği, zahiri ifadelerinde açıkça Miraçtan bahseden ilk 18 ayetin Miraçla ilgili olduğunu kabul etmek, dinin de ilmin de aklın da kabul ettiği bir gerçektir.

Sidretu’l-Müteha’nın yeryüzünde olduğuna dair bir iddianın tutarlı hiç bir tarafı yoktur. Sidretu’l-Münteha göklerin üstünde, şehadet aleminin en son durağı olduğu bütün alimlerin kabul ettiği bir hakikattir. Yerde hiç bir yeri yoktur.

Selam ve dua ile...
Sorularla İslamiyet

Yazar:
Sorularla İslamiyet
Kategori:
1.711 kez okundu
Yorum yapmak için giriş yapın veya kayıt olun
UYGULAMALAR